Projekt budżetu na rok 2020

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Józefa Gawrona Projekt Budżetu Gminy Grodzisk Wielkopolski na 2020 rok.

Budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki i jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Uchwała ta stanowi podstawę gospodarki finansowej w roku budżetowym. Uchwała zawiera także plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych. Niebagatelną sprawą przy planowaniu budżetu jest właściwe zaplanowanie inwestycji. Zanim Projekt zostanie przyjęty przez Radę Miejską poprzez podjęcie stosownej Uchwały, pochylą się nad nim radni Rady Miejskiej, analizując go podczas prac komisji.

-informuje gmina w komunikacie

Z informacji, które przekazał nam UM w Grodzisku Wielkopolskim wynika, że zarówno przyszłoroczne dochody, jak i wydatki budżetu przekroczą poziomy tegoroczne.

Planowane na przyszły rok dochody to blisko 96 mln zł, przy wydatkach rzędu 100 447 474,95 zł.

Rekordowy poziom wydatków związany jest z faktem, że przez budżet gminy przechodzą także środki z rządowego programu 500+, które uległy zwiększeniu po wprowadzeniu zmian do tego programu.

Do budżetu gminy trafia ok. 40% podatków PIT płaconych przez jej mieszkańców. W przyszłym roku budżet gminy otrzyma z tego źródła o kilkaset tysięcy więcej niż w roku bieżącym. Będzie to ponad 20 mln zł.

Jak łatwo policzyć w przyszłorocznym budżecie założono deficyt przekraczający cztery miliony zł. Planowanym sposobem jego sfinansowania będzie emisja gminnych obligacji.

Istotnym składnikiem wydatków gminy są tzw. wydatki majątkowe, które w uproszczeniu można traktować jako planowane inwestycje. W przyszłym roku gmina zamierza przeznaczyć na nie ponad 13 mln zł.

2019-11-20, źródło: UM Grodzisk Wlkp

CZYTAJ DALEJ:

Pozostaw odpowiedź Dzika Świnia Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comments (1)