Prezentacja książki w Woźnikach.

Ukazała się nowa publikacja poświęcona woźnickiemu klasztorowi, pt. Ojciec Zdzisław Regulski woźnicki franciszkanin 1937–1993, wydana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodziskiej w ramach serii „Grodziska Biblioteka Regionalisty” pod redakcją Dariusza Matuszewskiego i Jacka Gawrona.

Jej prezentacja odbyła się w niedzielę 8 maja po Mszy św. o godzinie 17.00. Wzięli w niej udział pozostali po Mszy św. wierni, zaproszeni goście oraz rodzina o. Zdzisława: synowie zmarłej najstarszej siostry Krystyny – Damian i Dariusz Huderkowie oraz jej wnuczka p. Sonia Huderek-Glapska, w sumie ok. 80 osób.

Pan Dariusz Matuszewski przedstawił nową publikację, na którą składają się: nekrolog i kalendarium życia o. Zdzisława, jego woźnickie zapiski kronikarskie, pięć artykułów jemu poświęconych, jedenaście wspomnień świadków jego życia i działalności, krótka historia woźnickiego klasztoru oraz wykaz publikacji wydanych w serii: „Grodziskie Zapiski Regionalne”, „Grodzisk wczoraj i dzisiaj”, „Grodziskie Zeszyty Historyczne” i „Grodziska Biblioteka Regionalisty”. Książkę zamyka lista sponsorów: przedsiębiorstwo „Growag”, market „Intermarchè”, firma „Haba” – producent oczyszczalni. „Motocyklowe Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą Wschód-Zachód”, firma transportowa „Transgabana”, „Dybionka narzędzia-maszyny” a przede wszystkim Powiat Grodziski.

W otwierającej książkę dedykacji możemy przeczytać: „Niniejszą książkę dedykujemy Naszemu Przyjacielowi Ojcu Alojzemu Pańczakowi z klasztoru Franciszkanów w Woźnikach z okazji 35-lecia święceń kapłańskich”.

Następnie p. Jacek Gawron podziękował wymienionym wyżej sponsorom, wręczając im odautorskie egzemplarze książki. Podziękowano także autorom artykułów – p. Krystynie Urban, chorej obecnie, i p. Sebastianowi Tulińskiemu, przekazując mu autorski egzemplarz. Dziękowano także autorom wspomnień: p. Kazimierze Grzelakowej, Andrzejowi Matuszewskiemu, Ewie Osobie; Barbarze, Dorocie i Emilii Sadłochom, Janowi i Henryce Woźniczakom, Janinie Kasperczak-Baron, Stanisławowi Kalembie, Zdzisławowi Jankowskiemu, Andrzejowi Baumanowi, Romanowi Dybionce i, wolącemu pozostać znanemu tylko z imienia, p. Krzysztofowi z Opalenicy. Wszyscy obecni otrzymali egzemplarze autorskie.

Pod koniec prezentacji poprosiła o głos wnuczka zmarłej siostry o. Regulskiego pani Sonia Huderek-Glapska. Wzruszona, z serca podziękowała inicjatorom i redaktorom publikacji za wydaną książkę poświęconą pozostającemu w serdecznej pamięci ich „wujkowi” ojcu Zdzisławowi.

Po zakończonej prezentacji i pamiątkowym zbiorowym zdjęciu, nabyciu nowej publikacji, jej uczestnicy zebrali się w refektarzu przy kawie i ciastkach a autorzy chętnym złożyli swoje autografy.

o. Franciszek Chodkowski

Wybrane dla Ciebie