Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Pożegnanie absolwentów i powitanie nowego sztandaru

27.04.2018r. w Zespole Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim odbyło się kolejne pożegnanie absolwentów.

Uroczystość rozpoczęli sami absolwenci, tańcząc przed publicznością poloneza oraz bachatę. Podczas części artystycznej młodzież zaprezentowała m.in. piosenkę „Dni, których nie znamy” w wykonaniu uczennicy klasy I C Alicji Pasiciel oraz wiersz „Ta nasza młodość” Tadeusza Śliwiaka w interpretacji Wiktorii Jaskulskiej i Macieja Stawińskiego.

27 kwietnia to również wielkie szkolne święto ze względu na uroczystość nadania nowego sztandaru. Z dniem 01 stycznia szkoła zmieniła nazwę z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych na Zespół Szkół Technicznych. W podniosłej atmosferze pani dyrektor Anna Matysiak oraz cała społeczność szkolna pożegnała dotychczasowy sztandar, który trafił na zasłużony odpoczynek na honorowym miejscu szkoły i powitała nowy sztandar. Ksiądz Artur Kosior dokonał jego poświęcenia, a następnie starosta grodziski pan Mariusz Zgaiński dokonał wręczenia chorągwi pani dyrektor. Aktu ślubowania dokonały w imieniu całej społeczności uczniowskiej klasy mundurowe pod przewodnictwem swego dowódcy pana Rafała Maluśkiego.

Po ceremonii nadania nowego sztandaru, nastąpiło złożenie meldunku reprezentanta klas czwartych.
Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: Przewodnicząca Rady Powiatu Grodziskiego pani Dorota Jaśkowiak , starosta grodziski pan Mariusz Zgaiński, pan Piotr Hojan – przedstawiciel burmistrza Grodziska Wlkp., pani Maria Napierała – sekretarz gminy Kamieniec, pan Arkadiusz Pawłowski – przedstawiciel burmistrza Rakoniewic, pani Ewa Kasperska – przedstawiciel burmistrza Wielichowa , ppłk Zbigniew Zawadzki dowódca 1 dywizjonu artylerii samobieżnej, pan Andrzej Nowacki z Powiatowego Zrzeszenia Handlu i Usług, kapelmistrz Grodziskiej Orkiestry Dętej im. S. Słowińskiego pani Renata Kubale, pan Wojciech Nolka – komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, podkomisarz Kamil Sikorski – oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp., dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Wlkp. pani Danuta Przybyła, księża grodziskich parafii: proboszcz Cezary Bukowski, proboszcz Roman Gajewski i ksiądz Artur Kosior, prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska pani Mirosława Szpot, radni powiatu grodziskiego: pan Ryszard Balcerek i pan Stefan Strażyński, przedstawiciele Rady Rodziców – pani Magdalena Hercuń oraz Przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Stopa.

Po przemówieniach zaproszonych gości oraz dyrektor Anny Matysiak nadszedł czas na bohaterów tej uroczystości. Tytuł ABSOLWENTA ROKU 2018 otrzymał uczeń klasy IV B Hubert Badura , który uzyskał w średnią 5,43. Nagrodę specjalną otrzymał laureat XLI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca – Andrzej Rękoś z kl. IV K, który uzyskał średnią ocen 5,38. Nagrodę za 100 % frekwencję w czasie czterech lat nauki w szkole uzyskali Adam Borowiak i Dominik Kasprowiak z kl. IV M.

Zostali również nagrodzeni najlepsi absolwenci z poszczególnych gmin . Najlepszym Absolwentem z gminy Grodzisk Wielkopolski został uczeń z klasy IV M Adam Borowiak ze średnią ocen5,38. Najlepszą Absolwentką z gminy Rakoniewice została Justyna Cylna z klasy IV G, która uzyskała średnią 5,04. Karolina Drgas z klasy IV B ze średnią 5,04 została Najlepszą Absolwentką z gminy Wielichowo. Najlepsza Absolwentką z gminy Granowo została Dominika Marciniak z klasy IV R, która również uzyskała średnią 5,04. Hubert Badura z klasy IV B został Najlepszym Absolwentem z gminy Kamieniec . Wszystkim Absolwentom nagrody wręczali burmistrzowie lub wójtowie poszczególnych gmin, wychowawcy oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim.
Wśród wyróżnionych znaleźli się również: Jakub Kaczmarek, Jakub Rabiega, Jagoda Szyminczak, Hubert Badura, Michał Bresz– wymienieni absolwenci otrzymali Nagrodę Specjalną Dyrektora Szkoły za wyróżniającą się działalność na rzecz szkoły.

Klasy IV zaprezentowały krótkie filmy, które gościom pokazywały, a samym twórcom przypominały co działo się podczas ich czteroletniej nauki , po czym pani Dyrektor przedstawiła osiągnięcia każdej z klas. Następnie uhonorowano uczniów nagrodami za wzorowe zachowanie, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach, aktywną pracę na rzecz szkoły czy działalność artystyczną lub literacką.

Wszyscy wychowawcy klas IV, a byli to: klasa IV A – wychowawca pani Katarzyna Rzanna-Piechota, klasa IV B – wychowawca pan Wojciech Lacherski, klasa IV C – wychowawca pani Anna Szelejewska, klasa IV G – wychowawca pani Barbara Piatczyc, klasa IV M – wychowawca pani Bożena Klapa, klasa IV K – wychowawca pani Monika Mokrzyńska, klasa IV R – wychowawca pani Violetta Gielek – mieli okazję po raz ostatni odczytać listy obecności swoich klas.

Gdy rozległy się słowa refrenu piosenki zespołu Queen We are the champions, absolwenci rzucili birety w górę dla ukoronowania czteroletniej nauki w technikum. Po uroczystym zakończeniu absolwenci z rodzicami i wychowawcami oraz zaproszeni goście zostali podjęci poczęstunkiem.

Za pomoc przy organizacji uroczystego zakończenia podziękowano uczniom: Paulinie Jujce oraz Piotrowi Leśniczakowi za pracę konferansjerów, zespołowi muzycznemu pod kierownictwem pani Anny Piaskowskiej – Szeszuła oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. Nad organizacją tegorocznego Pożegnania Absolwentów czuwały: pani Bernadeta Kotecka, pani Lidia Andrzejewska, pani Krystyna Kosicka, pani Anna Piaskowska -Szeszuła, pani Aldona Starosta, pani Halina Klimaszyk, pan Rafał Maluśki.

Informacja: ZST Grodzisk Wlkp.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24