Powstanie zbiorowa komunikacja międzypowiatowa?

20 stycznia w Wolsztynie spotkali się starostowie: wolsztyński Janusz Frąckowiak, nowotomyski Ireneusz Kozecki i grodziski Mariusz Zgaiński.

Jednym z poruszanych tematów była organizacja transportu publicznego i uruchomienie komunikacji publicznej pomiędzy powiatami. To kolejna sfera zadań (po szpitalach-czytaj: Jeden zarząd nad szpitalami w Nowym Tomyślu, Wolsztynie i Grodzisku? ), w której mówi się o integracji działań tych trzech powiatów.

Być może omawiane zagadnienia mają związek z opublikowanym niedawno przez starostę grodziskiego ogłoszeniem o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie wykonywania drogowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Powiat Grodziski od 1 stycznia 2017 roku?

Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia została wyznaczona na lipiec 2016 roku. Koncesja będzie obejmować pasażerskie przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Grodziskiego, dla której Powiat Grodziski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24