Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Powstaje ścieżka do Młyniewa i miejsce pamięci

Do końca października powstanie ścieżka pieszo-rowerowa do Młyniewa i miejsce pamięci.

31 sierpnia 2018 roku w grodziskim ratuszu Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański zawarł umowę z firmą Z.D.B. NOJAN Jan Nowak z Grodziska Wielkopolskiego na realizację zadania pod nazwą: Obsługa ruchu turystycznego w gminie Grodzisk Wielkopolski poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej i utworzenie miejsca pamięci w Młyniewie.

Zadanie obejmuje budowę odcinka ścieżki pieszo – rowerowej z betonowej kostki brukowej o długości 430 m oraz utworzenie miejsca pamięci w Młyniewie, gdzie w 1939 roku Niemcy założyli obóz dla przesiedlanych z Wielkopolski Polaków i Żydów, a w 1940 roku przekształcili go w obóz jeniecki.

W ramach operacji planuje się: odnowienie pomnika, montaż wieży strażniczej wraz z ogrodzeniem, montaż wiaty drewnianej, wykonanie ciągów pieszych i montaż małej architektury (ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne). Ponadto wykonane zostanie oświetlenie miejsca pamięci latarniami z energooszczędnymi oprawami LED, znak aktywny (D-6) oraz ogrodzenie.

Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę 527.277,05 zł brutto, a planowany termin zakończenia zadania to 31 października 2018 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24