Powiat inwestuje w modernizację szpitala

Jednym z punktów obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Grodziskiego jest podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia dwóch kredytów. Jednym z nich jest kredyt w wysokości 1 mln. zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację grodziskiego SP ZOZ. Kredyt zostanie zaciągnięty na 10 lat.

Drugim zobowiązaniem jakie zamierza zaciągnąć powiat jest kredyt w wysokości 2,3 mln złotych. Będzie on przeznaczony w dużej części na rozbudowę i przebudowę Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim. Na to zadanie planowana jest kwota 1,95 mln. złotych.

Pozostałe 350 tys. z tego kredytu będzie stanowić pomoc finansową dla Gminy Grodzisk Wielkopolski na zadanie „Przebudowa ulicy Nowotomyskiej, Bukowskiej, Drzymały i Nowej wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Bukowskiej, Nowotomyskiej, Półwiejskiej, Żwirki i Wigury na skrzyżowanie typu rondo w Grodzisku Wielkopolskim. Spłatę tego zobowiązania zaplanowano na 16 lat.

Wcześniej, w 2014 r., powiat zaciągnął dług na rozbudowę i modernizację grodziskiego SP ZOZ w wysokości 8 mln zł. Spłata tego zobowiązania jest przewidziana w roku 2036.

Podjęcie decyzji o rozbudowie i modernizacji grodziskiego szpitala jest spowodowane koniecznością dostosowania go do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Termin wykonania tego dostosowania był już kilkakrotnie zmieniany. Obecnie szpitale mają czas na dostosowanie do końca 2017 r.

Grodziski SP ZOZ zmieści się w tym terminie. Planowane zakończenie prac ma nastąpić jeszcze w tym roku – poinformowała, w rozmowie z pgo24.pl, dyrektor grodziskiego SP ZOZ – Barbara Rożyńska – Szumska.

Koszt wykonania modernizacji grodziskiego szpitala wyniesie około 12,5 mln zł. Znaczna część tego zadania jest finansowana kredytem. Jest to spore obciążenie dla budżetu powiatu, ale służby finansowe starostwa uspokajają – wszystkie wskaźniki zadłużenia są pod kontrolą.

MSz

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24