Powiat kupił nieruchomość

29 grudnia 2015 r., starosta Mariusz Zgaiński z wicestarostą Antonim Kłakiem podpisali dokumenty, potwierdzające nabycie przez Powiat Grodziski działki zabudowanej nr 264/2 o powierzchni 0,7473 ha, położonej w obrębie Grodziska Wielkopolskiego, przy ulicy Nowy Świat. Stronę sprzedającego reprezentował Adam Macuk.

Powiat kupił nieruchomość, która dotychczas stanowiła własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Warszawie. Po adaptacji zostanie ona przeznaczona na cele oświatowe – będzie się tam mieściła baza do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu przez grodziski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W obiekcie znajdą się m.in. sale dla techników mechatroników i budownictwa.

Po podpisaniu aktu notarialnego, starostowie wraz z dyrekcją szkoły Anną Matysiak i Andrzejem Maklesem oraz w towarzystwie przedstawicieli poprzednich właścicieli nieruchomości zwiedzili znajdujące się na jej terenie obiekty.

Wcześniej powiat planował budowę warsztatów do praktycznej nauki zawodu wstępnie przeznaczając na ten cel w budżecie kwotę 567 tys. złotych.

We wrześniu 2015 r. powiat wystapił z ofertą zakupu nieruchomości od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie zgodziła się zbyć na rzecz Powiatu Grodziskiego nieruchomość za cenę netto 812 000,00 zł.

Na ten cel w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2015 rok przewidziana została kwota 312 000,00 zł. Zapłatę pozostałej części ceny przewiduje się w 2016 roku.

Powiat ustanowił jednocześnie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu dla posadowionej na nieruchomości sieci dystrybucyjnej.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24