Press "Enter" to skip to content

Powiat grodziski: radni PiS zamanifestowali nieufność

Powiatowi radni klubu PiS, z wyjątkiem Adama Minkowskiego, zagłosowali przeciw udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

Udzielenie wotum zaufania poprzedza prezentacja raportu o stanie powiatu. Głosowanie to jest częścią sesji absolutoryjnej, podczas której radni głosują nad absolutorium dla Zarządu z wykonania budżetu. Co ciekawe, w kwestii udzielenia absolutorium radni PiS byli za. Dlaczego tak się stało?

Z wypowiedzi przewodniczącego klubu PiS, Stanisława Marciniaka, można wnioskować, że poparcie w kwestii absolutorium spowodowane jest m. in. bezprecedensową skalą inwestycji drogowych, jakie miały miejsce w powiecie w ubiegłym roku.

Ponieważ znaczna część środków przeznaczonych na inwestycje pochodzi ze środków “rządowych”, to radni PiS czują się niejako współautorami tego sukcesu.

Dlaczego zatem nie udzielili wotum zaufania Zarządowi? O tym radny Marciniak nie mówił, ale ze źródła w klubie PiS wiemy, że jest to forma zwrócenia uwagi na współpracę Zarządu z klubem, która przejawia się m. in. tym, że w Zarządzie nia ma przedstawiciela PiS, chociaż ma on w 17 osobowej radzie 5 radnych.

Czy radnym powiatowym PiS brakuje poczucia sprawczości, a polityczny manifest braku zaufania do Zarządu Powiatu może oznaczać niedosyt władzy w powiatowym samorządzie? Na to wygląda. W powiecie, którego mieszkańcy w ostatnich wyborach w ponad 50 % poparli prezydenta z PiS, apetyty samorządowców tego ugrupowania zapewne są większe…

Rada Powiatu Grodziskiego, przy udziale 16 radnych – 15 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się” (radnego Piotra Stasiłowicza), udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2020 rok. Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, w imieniu Zarządu podziękował Radzie Powiatu Grodziskiego za udzielone absolutorium. Złożył również podziękowania wszystkim szefom i pracownikom wydziałów Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Grodziskiego, za zaangażowanie w realizację zadań i wykonanie budżetu za 2020 rok.

Rozpocznij dyskusję. Wyraź swoją opinię!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.