Powiat grodziski pokryje stratę szpitala?

Powiat grodziski będzie zmuszony pokryć około 2,5 mln zł z sięgającej 4 mln zł straty, jaką w ubiegłym roku przyniósł szpital.

Pokrycie strat, albo likwidacja

W tej chwili jest pewne, że za 2018 r. szpital w sprawozdaniu rocznym wykaże stratę znacznie przewyższającą kwotę rocznej amortyzacji. Oznacza to, że Powiat Grodziski będzie zobowiązany do pokrycia ujemnego wyniku finansowego w wysokości ok. 2 500 000,00 zł.

W przeciwnym razie jedynym „wyjściem” z zaistniałej sytuacji byłaby likwidacja szpitala. Taka decyzja pozostawałaby w rażącej sprzeczności ze społecznymi potrzebami mieszkańców Powiatu, a ponadto stanowiłaby przykład nieracjonalnego działania władzy publicznej, w tym władz samorządowych Powiatu obciążonego przez kolejne lata zobowiązaniami z tytułu zaciągniętego kredytu.

-czytamy w projekcie uchwały, która ma zostać podjęta podczas najbliższej sesji Rady Powiatu Grodziskiego.

Radni chcą zwrócić się z apelem do władz rządowych i NFZ o podjęcie kolejnych działań naprawczych systemu opieki zdrowotnej, jakimi winny być m.in.:

-zapewnienie niezwłocznego i znaczącego dopływu kadry medycznej, której pogłębiający się deficyt niesie szereg negatywnych zjawisk, w tym również ograniczenie działalności szpitali, nadmierne obciążenie obowiązkami osób pracujących, czy rosnące wydatki płacowe szpitali,

-stworzenie systemu zachęt dla absolwentów z różnych zawodów medycznych (zwłaszcza deficytowych), do podejmowania pracy poza wielkimi ośrodkami akademickimi, w celu zapewnienia dopływu młodej kadry do szpitali powiatowych). 

Sprawdzonymi mechanizmami pożądanych procesów mogłyby być np. stypendia fundowane dla studentów, podejmowanie stażów specjalizacyjnych z częściowym przynajmniej wykorzystaniem potencjału szpitali powiatowych.

-czytamy w projekcie Uchwały w sprawie sytuacji w  Samodzielnym Publicznym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim

Czytaj także:

.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.