Powiat grodziski -0,1% szczególnych walorów przyrodniczych

Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona powiatu grodziskiego wynosi 86,8 hektarów, co stanowi 0,1% jego powierzchni. Jest to najmniej w całej Wielkopolsce. Nie ma tutaj rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych ani obszarów chronionego krajobrazu. W powiecie można znaleźć 142 pomniki przyrody. Dla porównania w sąsiednim powiecie nowotomyskim obszary chronione stanowią 13,9 % powierzchni i zajmują 14112,0 hektarów.

GUS

Południowy kraniec powiatu grodziskiego - Środkowy Kanał Obry w Terespolu, fot. FPI

 

 

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.