Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Poświęcenie zabytkowego wozu strażackiego w Grodzisku

W dniu 05 września 2018r. poświęcono odnowiony, zabytkowy konny wóz straży pożarnej posadowiony przy Placówce Terenowej KRUS w Grodzisku Wlkp. w miejscu dawnej strażnicy.

W uroczystościach uczestniczyli: reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Dyrektor Adam Minkowski, Kierownik Placówki Terenowej Maria Kardasz wraz z pracownikami, Komendant Powiatowy PPSP w Grodzisku Wlkp. st. bryg. Wojciech Nolka, Zastępca Burmistrza Grodziska Wlkp. Piotr Hojan, Kustosz Muzeum Ziemi Grodziskiej Dariusz Matuszewski, oraz księża ks. Roman Gajewski Proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wlkp. oraz ks. Marcin Skowron.

Ksiądz proboszcz dokonał uroczystego poświęcenia konnego wozu straży pożarnej i wspomniał o znaczącej roli strażaków, ich ofiarności i poświęcaniu swojego życia. Modlił się również za zmarłych strażaków. Towarzyszył mu ks. Marcin Skowron.

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu Adam Minkowski, który podkreślił znaczącą rolę współpracy pomiędzy Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego a strażą pożarną. Współpraca ta polega na doposażaniu OSP w profesjonalne zestawy ratownictwa przedlekarskiego w celu zmniejszania skutków wypadków rolników podczas pracy w gospodarstwie rolnym. W ciągu ostatnich trzech lat doposażono w zestawy ratownictwa przedmedycznego kilkanaście OSP. Odnowienie i przeniesienie zabytkowego wozu strażackiego w miejsce dawnej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej nastąpiło z inicjatywy władz samorządowych i regionalistów.

W kolejnej części uroczystości Dariusz Matuszewski nakreślił rys historyczny budynku strażnicy i czasów dużych pożarów w mieście. Jako kolejny głos zabrał reprezentujący Burmistrza Grodziska Wlkp.- Zastępca Burmistrza Piotr Hojan. Podziękował Dyrektorowi KRUS w Poznaniu Adamowi Minkowskiemu, że zgodził się na postawienie zabytkowego wozu, by upamiętnić ważne dla Grodziszczan wydarzenia.

Adam Minkowski

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24