Pomyślności w nowym roku…szkolnym!

Nowy rok, nowe wyzwania. Dla wielu uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i zawodowych rozpoczął się kolejny rok nauki. Mimo, że najbardziej zainteresowani niejednokrotnie postrzegają obowiązek szkolny, jako niedające się opisać wyzwanie, każdy, kto szkołę ma już za sobą powie im, iż uczestniczą w prawdopodobnie najlepszym okresie w życiu. Okresie zawierania przyjaźni, odkrywania na każdym kroku rzeczy nowych i wykuwania swojej własnej przyszłości. Pamiętać, bowiem należy, iż wiedza to narzędzie do poradzenia sobie w życiu, które potrafi oceniać ostrzej niż najsurowszy nauczyciel.

Ten rok szkolny to zmiany. To pilotaż rządowego programu Cyfrowa Szkoła, który będzie realizowany w ponad 400 szkołach podstawowych w całym kraju. Prowadzone będą szkolenia nauczycieli, dyrektorów i koordynatorów tego projektu. Po zakończeniu tego pilotażu najlepsze rozwiązania będą podstawą docelowego, wieloletniego programu cyfryzacji nauczania w polskich szkołach. Równolegle do pilotażu mają trwać prace nad przygotowaniem, co najmniej 18 elektronicznych podręczników do 14 przedmiotów (na przygotowanie e-podręczników przewidziano trzy lata).

Elektroniczne podręczniki, łącznie z daleko dalej idącym usprzętowieniem szkół mają zakończyć etap, w którym uczeń obarczony był ciężką torbą w drodze do szkoły. Mają zakończyć również problem corocznego, niezwykle kosztownego wyposażania dziecka w drukowane podręczniki. Ich cyfrowe odpowiedniki mają być, bowiem dostępne przez internet i jako własność państwa udostępniane nieodpłatnie każdemu dziecku.

Owszem, wizja cyfrowej szkoły jest jeszcze czymś odległym, ale pierwsze kroki zostały już poczynione. Miejmy nadzieję, iż program zakończy się sukcesem, i że wiedza przekazywana w formie multimedialnej będzie równie dobrze, a nawet lepiej trafiała do umysłów naszych dzieci jak ta tradycyjna książkowa.

Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w dobie powszechnej cyfryzacji naszego życia. Umiejętność posługiwania się komputerem i czerpania za jego pośrednictwem wiedzy o otaczającym nas świecie nie może, bowiem ewoluować odrębnie od systemu nauczania. Szkoła, przed którą stawiane są coraz to nowe wyzwania musi nadążać za światem, a powinna wręcz go prześcigać. Intencją powstania oświaty, jako takiej było zawsze upowszechnianie wiedzy. Wiedzy o rzeczach nowych o rozwiązaniach, które stanowią o tym, kim jesteśmy i jakie mamy możliwości.

Dlatego życząc wstępującym w szkolne mury pomyślności przypominam wyświechtane, ale ciągle aktualne hasło: uczycie się dla siebie, nie dla rodziców czy nauczyciela, lecz dla siebie. Dla przyszłości, w której nabyta wiedza może stanowić wasze oręże w zdobyciu lepszego zawodu, lepszej pozycji społecznej, czy wreszcie lepszego wynagrodzenia stanowiącego o przyszłym standardzie życia.

Na koniec korzystając z możliwości chciałbym nie tylko uczniom, ale również gronu pedagogicznemu oraz rodzicom, życzyć przede wszystkim satysfakcji z pracy włożonej w kształcenie. By codziennemu wysiłkowi zawsze przyświecała myśl o wkładzie, w jakość życia przyszłych pokoleń i by po latach mieli możliwość z satysfakcją spojrzeć na swe dzieło.

Killion Munyama

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *