Politechnika Poznańska objęła patronat nad klasą technikum informatycznego grodziskiego ZST

Politechnika Poznańska objęła patronat nad klasą technikum informatycznego grodziskiego Zespołu Szkół Technicznych – poinformowała dyrektor szkoły Anna Matysiak w komunikacie. 

“Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz cała społeczność uczniowska Zespołu Szkół Technicznych im.Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp. z dumą informuje, iż w roku szkolnym 2018/2019 w ramach realizowanego przez szkołę projektu „Czas zawodowców BIS –  zawodowa Wielkopolska”   klasa III  Technikum Informatycznego została objęta Patronatem Politechniki Poznańskiej. Z ramienia Wojewody Województwa Wielkopolskiego na ręce Pani Dyrektor Anny Matysiak wpłynął list z gratulacjami,w którym Pani Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, pisze: „Pani Dyrektor, Wychowawcom klas i całemu Gronu Pedagogicznemu składam serdeczne podziękowania za współpracę w ramach projektu, aktywne wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym oraz za praktyczne przygotowanie młodzieży do wykonywania zawodu. Uczniom klasy patronackiej życzę, aby nigdy nie zrezygnowali z marzeń, które umocnią ich w dążeniu do samorealizacji i podniesienia kwalifikacji zawodowych”.

W ramach działań wynikających z Patronatu, klasa informatyków odbyła tygodniowe praktyki w profesjonalnych laboratoriach na Politechnice Poznańskiej. Młodzież miała okazję poznać działanie platformy edukacyjnej „Czasu Zawodowców- BIS”, jako nowoczesnego narzędzia służącego podnoszeniu kwalifikacji. Wszyscy uczniowie mają również możliwość odbycia płatnych staży w firmach. Za przepracowanie 150 godzin w firmie, uczeń otrzymuje od projektodawcy 1250,00 zł. netto oraz certyfikat ukończenia stażu. W ramach Patronatu planowane są wyjazdy na Politechnikę Poznańską oraz udział uczniów w licznych organizowanych przez Uczelnię imprezach. 

              Wierzymy, iż Patronat Politechniki Poznańskiej przyczyni się do podniesienia prestiżu naszej szkoły, a uczniom przyniesie wymierne korzyści w zakresie rozwoju zawodowego.”

                                                                                                                 Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

mgr inż. Anna Matysiak

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *