Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Podpisano umowę na budowę nowego budynku ZST

Powiat Grodziski zawarł 23 kwietnia 2018 r. umowę z wykonawcą nowego budynku Zespołu Szkół Technicznych  im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Nowa placówka oświatowa powstanie przy ulicy Nowy Świat. Wykonawcą prac wyłonionym w drodze przetargu jest  PKOB WEGNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., z miejscowości Rudki koło Trzemeszna.  Koszt inwestycji wyniesie 10 997 848,20 zł.

Prace przeprowadzone będą w dwóch etapach:

– Etap I: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej, uzyskanie wymaganych przepisami prawa wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych niezbędnych do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i przekazania budynku do użytkowania

– Etap II: Budowa budynku oświaty publicznej na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych (dawniej: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych) im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami, wyposażeniem wg. załączonych wymagań Programu Funkcjonalno – Użytkowego i opisem przedmiotu zamówienia wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz remont elewacji istniejących budynków

Umowę z ramienia PKOB WEGNER Spółka zo.o., Sp. k., podpisał Robert Stachowiak natomiast Powiat Grodziski reprezentowali Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński i wicestarosta Antoni Kłak przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Ewy Smoczyńskiej.

Podczas podpisania umowy obecna była również Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim Anna Matysiak.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim

Podobny temat:

Koszty reformy- co najmniej 1/4 rocznych dochodów budżetu powiatu

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24