Podpisanie umów na dostawę energii elektrycznej

W dniu 1 lipca 2016 roku w grodziskim ratuszu nastąpiło podpisanie umów na dostawę energii elektrycznej dla Grodziskiej Grupy Zakupowej na lata 2017-2018.

Grupę tworzą: Gmina Grodzisk Wielkopolski, Gmina Rakoniewice, Gmina Wielichowo, Gmina Kamieniec, Gmina Granowo, Powiat Grodziski oraz podległe im jednostki organizacyjne.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono 2 wykonawców, firmę ENERGA – OBRÓT S.A. z Gdańska na część dotyczącą oświetlenia ulicznego oraz firmę PGE Obrót S.A. Oddział ze Skarżyska-Kamiennej na część dotyczącą pozostałych obiektów. Gminę Grodzisk Wielkopolski reprezentował Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański, natomiast wykonawców – pełnomocnicy: Karolina Pęchorzewska (przedstawiciel ENERGA – OBRÓT) oraz Adam Bąk (Przedstawiciel PGE Obrót). Szacowany wolumen sprzedaży dla całej grupy wynosi ok. 15 750 MWh i przekracza kwotę 4 mln zł.

Wybrane dla Ciebie