PIT 2014 – ulga internetowa

PIT 2014 - ulga internetowa 1

Podatnicy mogą korzystać z ulgi internetowej w zeznaniach podatkowych PIT-37; PIT-36 i PIT-28 składanych za 2014 r. Nie zmieniła się kwota, do wysokości której wydatki w ramach tej ulgi podlegają odliczeniu. Jednak już od 1 stycznia 2013 r. krąg osób uprawnionych do zastosowania tej ulgi uległ znacznemu ograniczeniu.

praca grodzisk wlkp

Począwszy od 1 stycznia 2013 r., zgodnie z dodanym ust. 6h do art. 26 ustawy o pdof, odliczenie wydatków z tytułu użytkowania sieci internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

Tym samym doszło do istotnego ograniczenia ulgi począwszy od rozliczenia dochodów za rok 2013. Z odliczenia w 2014 roku skorzystać będą mogli tylko ci podatnicy, którzy pierwszy raz dokonywali odliczeń z tego tytułu w roku 2013 i ci podatnicy, którzy pierwszy raz odliczają ulgę internetową w 2014 roku. Podatnik, który po raz pierwszy skorzystał z odliczenia wydatków na Internet w roku 2013, będzie mógł zatem skorzystać z ulgi po raz drugi i ostatni w roku 2014.

Odliczyć można – tak jak dotychczas – nie więcej niż 760,00 zł rocznie, jednak tylko w dwóch następujących po sobie latach. Niewykorzystany limit 760 zł podobnie jak w latach wcześniejszych nie przechodzi do odliczenia na następny rok.

Wydatek może być odliczony, jeżeli:

– nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów,

– podatnik posiada dokument stwierdzający jego poniesienie, zawierający w szczególności:

– dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi) i

– dane identyfikujące sprzedającego usługę,

– rodzaj usługi oraz

– kwotę zapłaty

– eko-faktury (obraz faktury elektronicznej wysyłanej na adres e-mailowy podatnika)

Za dowód można uznać zatem: faktury, rachunki, potwierdzenie przelewu oraz każdy inny dowód zawierający ww. dane. Za dowód należy uznać również faktury przesłane drogą elektroniczną, Faktura wystawiona jest na imię i nazwisko osoby, która chce z ulgi skorzystać; może być również wystawiony na kilka osób (małżonkowie, ich dzieci); jeżeli obydwoje małżonkowie chcą skorzystać z ulgi to na dokumencie muszą widnieć zarówno dane osobowe męża, jak i żony.

Jeżeli podatnik posiada fakturę lub rachunek, a dokumenty te nie zawierają informacji, że faktura (rachunek) zostały zapłacone, to powinien posiadać dokument potwierdzający dokonanie zapłaty np.: potwierdzenie przelewu bankowego (również poprzez Internet), dowód wpłaty, przekaz pocztowy; oznacza to, że odliczenie może zostać dokonane jedynie w roku, w którym dokonano zapłaty za zakupioną usługę.

Odliczeniu podlega kwota wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet. Odliczeniu nie podlegają wydatki związane z zakupem sprzętu, komponentów sieci, instalacją, rozbudową i modernizacją, bieżącym utrzymaniem (czyli serwisem), opłatą aktywacyjną (nie jest to bowiem opłata za korzystanie, lecz jedynie opłata za możliwość korzystania).

W sytuacji gdy dokument wystawiony jest na jednego z małżonków, a zapłata została dokonana z konta drugiego małżonka, to podatnik na którego wystawiona jest faktura może skorzystać z odliczenia pod warunkiem, iż między małżonkami istnieje wspólność majątkowa (również w sytuacji, gdy faktura wystawiona jest na obojga małżonków, a płatność dokonana z konta jednego z nich, to z odliczenia mogą skorzystać oboje).

Jeżeli dokument wystawiony jest na imię obojga małżonków, a zapłata pochodzi ze środków w ramach wspólności majątkowej, to podatnicy mogą skorzystać z odliczenia wydatku na Internet w dowolnej proporcji wskazanej przez nich w zeznaniu podatkowym, oczywiście w ramach obowiązującego limitu na osobę, tj. max 760 zł (na każdego małżonka).

Przepis art. 26 ust. 1 pkt 6a nie ogranicza prawa do ulgi wyłącznie do podatnika, który korzysta z sieci Internet poprzez łącze stałe. W konsekwencji z ulgi tej mogą korzystać także osoby użytkujące sieć Internet bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub w telefonie komórkowym oraz osoby korzystające z kawiarenek internetowych.

Więcej informacji

Strona internetowa Ministerstwa Finansów: www.finanse.mf.gov.pl oraz www.szybkipit.pl

Informacja telefoniczna:

Krajowa Informacja Podatkowa – czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7,00-18,00

tel. 801 055 055 (z telefonu stacjonarnego)

tel. 22 330 03 30 (z telefonu komórkowego)

Składanie deklaracji drogą elektroniczną: www.e-deklaracje.gov.pl

Michał Cybal
Kierownik Działu
Dział Obsługi Bezpośredniej
Urząd Skarbowy w Grodzisku Wielkopolskim

0 0 głosuj
Ocena artykułu

Rozwój lokalnych mediów potrzebuje finansowania, Twoje wpłaty czynią nas niezależnymi i samowystarczalnymi. Dziękujemy.

Wybrane dla Ciebie

Opublikował: PGO24

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz? Prosimy o komentarz.x
()
x