Pierwsza sesja. Wiadomo kto będzie zastępcą burmistrza.

1 grudnia 2014 roku odbyła się I Sesja Rady Miejskiej VII kadencji w Grodzisku Wielkopolskim. Po złożeniu ślubowania dokonano wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został radny Marek Kinecki i dwóch wiceprzewodniczących, którymi zostali:  radna Alina Kachlicka i radny Janusz Grocholewski.

Skład Rady Miejskiej VII kadencji: Alina Kachlicka, Renata Kubale, Renata Bosacka, Danuta Grzanowska, Marek Kinecki, Grzegorz Pełko, Janusz Grocholewski, Rafał Szymkowiak, Dariusz Matuszewski, Sebastian Skrzypczak, Michał Bartkowiak, Józef Gawron, Tomasz Kałek, Zofia Bartkowiak, Bronisław Herzog.

W trakcie sesji ślubowanie złożył burmistrz Henryk Szymański. Przekazał także radzie informację o stanie gminy i planach na najbliższy rok. Burmistrz Henryk Szymański poinformował zebranych, że od 15 grudnia 2014 roku mianował na stanowisko zastępcy burmistrza Piotra Hojana. Honorata Kozłowska, urzędująca dotychczas na tym stanowisku, została burmistrzem Wielichowa.

Piotr Hojan
Piotr Hojan od 15 grudnia 2014 r. będzie z-cą burmistrza Grodziska Wielkopolskiego

Zobacz ciepłe przyjęcie Honoraty Kozłowskiej  w Wielichowie

Podczas sesji radni otrzymali projekt budżetu gminy Grodzisk Wielkopolski na 2015 rok.

Wybrane dla Ciebie