Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ziemnego za złoża „SZCZEPOWICE”, zlokalizowanego w gminach: Czempiń, Kościan powiat kościański; Stęszew, powiat poznański oraz Kamieniec, powiat grodziski, województwo wielkopolskie.

Z decyzji wydanej 29 września wynika, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu gazu ze złoża Szczepowice.

Wniosek o wydanie decyzji Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. złożyło w kwietniu br. Eksploatacja złoża gazu ziemnego „Szczepowice” będzie prowadzona przez wykonany w 2018 r. odwiert eksploatacyjny Szczepowice -1. W otoczeniu odwiertu funkcjonuje instalacja technologiczna strefy przyodwiertowej. Zlokalizowana jest na terenie gminy Czempiń. Przerób wydobytej kopaliny będzie odbywał się na terenie istniejącej instalacji technologicznej Kopalni Gazu Ziemnego Ośrodek Centralny Kościan – Brońsko.

Wydana decyzja środowiskowa pozwoli PGNiG ubiegać się o wydanie decyzji inwestycyjnej na wydobycie gazu ze złoża Szczepowice. Wg prognoz maksymalne dobowe wydobycie ze złoża Szczepowice ma wynosić ok. 50400 m. sz. gazu ziemnego zaazotowanego.

Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji

5 3 głosów
Ocena artykułu


Telewizory do kupienia

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Odnieś się w tym miejscu
Pokaz wszystkie komentarze