Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie

W piątkowe popołudnie 28 października 2016 roku, pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Grubby w Kąkolewie zdawali swój pierwszy egzamin w obecności rodziców i zaproszonych gości.

Uroczystość Pasowania na Ucznia swoją obecnością zaszczycili: Sekretarz Gminy Artur Kalinowski, Ks. Proboszcz Jan Scheller, Przewodnicząca Rady Rodziców Beata Kasprzak, sołtysi wsi Bronisław Herzog z Kąkolewa, Mieczysław Chróst z Czarnej Wsi, a także dyrekcja szkoły i nauczyciele.

Po przywitaniu przez dyrektor szkoły Irenę Gęstwę, dzieci pod kierunkiem wychowawcy klasy pani Hanny Tatuli zaprezentowały program artystyczny składający się z inscenizacji pod tytułem „Pinokio” oraz wielu piosenek i wierszy. Następnie, przyszedł czas na uroczyste ślubowanie, które złożyły dzieci oraz ich rodzice. Po ceremonii Pasowania na Ucznia, goście złożyli uczniom klasy pierwszej życzenia i obdarowali upominkami. Nie zabrakło również życzeń od starszych kolegów z klasy drugiej oraz Samorządu Uczniowskiego. Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24