Otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego

W piątkowe przedpołudnie 23 września, odbyło się otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego, na terenie Centrum Sportu w Grodzisku Wielkopolskim.

Inwestycja ta, zrealizowana została przy wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu, który podczas piątkowej uroczystości reprezentowali Zastępca Dyrektora WORD Paweł Guzik oraz starszy specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego Marek Szykor.

Radę Miejską reprezentowali Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Janusz Grocholewski wraz z radnymi. W uroczystości uczestniczyła także Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Barbara Radomska – Witczak oraz Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Wielkopolskim nadkomisarz Roma Figaszewska.

Zanim goście wraz z młodzieżą dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, uczniowie klas IV, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu na kartę rowerową wzięli udział w krótkiej pogadance dotyczącej najczęstszych urazów cyklistów oraz podstaw udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach na rowerze, które przedstawił ratownik medyczny Łukasz Spieczyński oraz podstaw bezpiecznego poruszania się po drodze, które przybliżył podkomisarz Kamil Sikorski Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.
Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Henryk Szymański życzył natomiast dzieciom, by poznając znaki drogowe oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zawsze bezpiecznie docierały do celu swoich rowerowych podróży.

Burmistrz zaznaczył również, że szkolenie najmłodszych uczestników ruchu na tak nowoczesnym obiekcie jest inwestycją w ich bezpieczeństwo. Pozwala im bowiem, stać się bardziej świadomymi uczestnikami ruchu drogowego.

Dużą niespodzianką dla czwartoklasistów był przyjazd policjantów na motocyklach. Funkcjonariusze KPP w Wolsztynie wraz z najstarszymi uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 przejechali po raz pierwszy po miasteczku ruchu drogowego, pokazując właściwe zachowanie się na drodze oraz znajomość znaków i przepisów ruchu drogowego.

Liczymy, że miasteczko cieszyć się będzie zainteresowaniem dzieci i młodzieży, którzy będą tutaj pracować nad poprawą znajomości przepisów ruchu.

UM Grodzisk Wlkp.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24