world-weather.info/forecast/poland/grodzisk_wielkopolski/7days/
Read more

Oświadczenie o dostępności PGO24 - Grodzisk Wielkopolski | PGO24 Press "Enter" to skip to content

Oświadczenie o dostępności PGO24

PGO24 Portal Grodziska i okolic – oświadczenie o dostępności

Serwis pgo24.pl podejmuje działania zmierzające do tego, aby był on dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. PGO24 Portal Grodziska i okolic inwestuje swoje zasoby, aby uczynić łatwiejszym dostęp do informacji, z silnym przekonaniem, że każdy człowiek ma prawo do godnego życia, równości, komfortu i niezależności.

PGO24 Portal Grodziska i okolic udostępnia Widget Dostępności Serwisu UserWay, który jest zasilany przez dedykowany serwer dostępności. Oprogramowanie umożliwia pgo24.pl poprawę zgodności z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG 2.1).

Włączanie menu dostępności

Menu dostępności pgo24.pl można włączyć, klikając ikonę menu dostępności, która pojawia się u dołu strony. Po uruchomieniu menu dostępności poczekaj chwilę, aż zostanie ono załadowane w całości.

PGO24 Portal Grodziska i okolic kontynuuje wysiłki, aby stale poprawiać dostępność swojej witryny i usług w przekonaniu, że naszym zbiorowym obowiązkiem moralnym jest umożliwienie bezproblemowego, dostępnego i nieskrępowanego korzystania również dla osób niepełnosprawnych.

W ramach ciągłego doskonalenia i naprawiania problemów z dostępnością, regularnie skanujemy pgo24.pl za pomocą Accessibility Scanner UserWay, aby zidentyfikować i naprawić wszelkie możliwe bariery dostępności na naszej stronie. Pomimo naszych starań, aby wszystkie strony i treści na pgo24.pl były w pełni dostępne, niektóre treści mogą nie zostać jeszcze w pełni dostosowane do najsurowszych standardów dostępności. Może to wynikać z braku znalezienia lub zidentyfikowania najbardziej odpowiedniego rozwiązania technologicznego.

Jeśli masz problemy z jakąkolwiek treścią na pgo24.pl lub potrzebujesz pomocy z jakąkolwiek częścią naszej strony, skontaktuj się z nami w normalnych godzinach pracy, jak opisano poniżej, a chętnie pomożemy.

Kontakt z nami

Jeśli chcesz zgłosić problem z dostępnością, masz pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Obsługą Klienta pgo24.pl w następujący sposób:

Email: [email protected]