Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Odsłonięcie tablic pamiątkowych

W Grodzisku Wielkopolskim odsłonięto tablice pamiątkowe na budynkach pełniących ważną rolę podczas Powstania Wielkopolskiego z 1918 r.

Uroczystego odsłonięcia, w setną rocznicę wybuchu powstania, dokonali Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński, przedstawiciele władz samorządowych oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRATZ z Dariuszem Matuszewskim i Piotrem Pośpiechem.

Było to zwieńczenie projektu zrealizowanego w ramach zadania publicznego „Śladami historii – upamiętnienie 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego”. Partnerem zadania, w otwartym konkursie ofert, zostało Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRATZ z Grodziska Wielkopolskiego. Głównym celem było upamiętnienie i spopularyzowanie wydarzeń związanych z Powstaniem Wielkopolskim.

Wykonane i umieszczone płyty pamiątkowe trwale upamiętniają najbardziej charakterystyczne obiekty związane z wydarzeniami Powstania Wielkopolskiego.

Należą do nich: gmach Starostwa Powiatowego, gdzie mieściła się siedziba Powiatowej Rady Ludowej i Komenda Wojskowa, budynek Szkoły Podstawowej nr 2, w którym zlokalizowane były koszary powstańcze, pomieszczenia poklasztorne, gdzie znajdowała się siedziba Rady Ludowej i Straży Ludowej, budynek dawnego pałacu mieszczącego obecnie Muzealną Izbę Tradycji Ziemi Grodziskiej, w którym znajdowała się siedziba sztabu V Okręgu Wojskowego oraz dawny dwór w Piaskach, w którym mieścił się szpital wojskowy.

Oprócz tablic, w ramach zadania publicznego, wykonano foldery informacyjne na temat Powstania Wielkopolskiego, wydano okazjonalne pocztówki oraz przeprowadzono prelekcje szkolne.

Informacja: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24