Odbiór końcowy prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3583P

W dniu 17 listopada 2016 roku odbył się odbiór końcowy prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 3583P Grodzisk Wielkopolski – Woźniki w miejscowości Grąblewo.

W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele Gminy oraz Powiatu Grodziskiego, który przekazał na realizację zadania 100 tysięcy złotych. Całkowity koszt robót wyniósł 237.686,85 zł brutto.

Inwestycja polegała na przebudowie odcinka drogi (od torów kolejowych do ronda) o nawierzchni mineralno – asfaltowej, ułożeniu krawężnika betonowego wraz ze ściekiem. Wykonawcą zadania była firma Zakład Drogowo Budowlany NOJAN Jan Nowak.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24