Obowiązek meldunkowy zmiany od 2013 roku

Obowiązek meldunkowy uległ uproszczeniu od początku 2013 r. Zostały wprowadzone zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zniesiony został obowiązek wymeldowania się z poprzedniego miejsca zamieszkania, aby móc zameldować się w nowym miejscu. Wszystkie te czynności wykonamy w jednym urzędzie, w którym dokonujemy zameldowania (bez przedkładania zaświadczenia o wymeldowaniu).

Odstąpiono od konieczności zgłaszania przy zameldowaniu informacji o wykształceniu i obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej. Zniesiono również sankcje karne dla obywateli polskich i obywateli UE za niedopełnienie obowiązku meldunkowego – dotychczas groziła za to kara grzywny.

Od 1. stycznia 2013 wydłużono też termin na zgłoszenie meldunku. Na meldunek (zarówno na pobyt stały, jak i czasowy) mamy teraz 30 dni (dotychczas termin zgłoszenia meldunku wynosił 4 dni). Formalności meldunkowych nie trzeba będzie też dokonać osobiście, wystarczy, że w urzędzie pojawi się ustanowiony pełnomocnik.

Zniknął również obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nieprzekraczający 3 miesięcy. Zrezygnowano z obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów. Właściciele, dozorcy, administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie mają obowiązku weryfikowania wypełniania meldunku przez mieszkańców lub pracowników. Złagodzono procedury, związane z wyjazdem za granicę. Obecnie, w biurze ewidencji ludności należy zgłosić wyjazd za granicę na dłużej niż 6 miesięcy (dotychczas trzeba było zgłosić wyjazd dłuższy 3 miesiące).

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.