O jawności i przejrzystości finansów publicznych

NIK skontrolowała przejrzystość finansów publicznych i nie było niespodzianek. System sprawozdań dotyczących finansów publicznych nie był w kontrolowanym okresie przejrzysty.

Nie dostarczał on spójnych danych, które przedstawiałyby rzeczywisty obraz procesów zachodzących w państwie. Rozbieżności dotyczyły nawet danych kluczowych dla finansowej oceny państwa, takich jak łączne wielkości dochodów i wydatków publicznych oraz rozmiar długu publicznego. W rezultacie dane zawarte w różnego typu sprawozdaniach mogły prowadzić użytkowników do sprzecznych wniosków. NIK stwierdza, że wielu danych o istotnym znaczeniu dla oceny sytuacji finansowej państwa nie opublikowano wcale.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-jawnosci-i-przejrzystosci-finansow-publicznych.html

Jak na tym tle wygląda przejrzystość finansów w samorządach lokalnych?

W powiecie grodziskim jawne i przejrzyste są na pewno wydatki, do których stosuje się prawo zamówień publicznych. Można znaleźć wymagane prawem informacje o przetargach i ich rozstrzygnięciach.

Brakuje natomiast publicznie dostępnych rejestrów umów zawieranych na mniejsze kwoty. Nie wiadomo kto i za ile wykonuje gminne i powiatowe projekty budowlane, komu zlecana jest obsługa prawna samorządów, ile dostają lokalne media za reklamy od władzy, kto i za ile dostarcza materiały do drukarek itp.

Oczywiście każdy może iść do urzędu i zapytać na co są wydawane pieniądze, ale najpierw musi wiedzieć, o co pytać. Warto byłoby, aby władza, która chce być transparentną i nie mającą niczego do ukrycia wykonała krok jako pierwsza, choćby po to, aby pokazać, że nie ma niczego do ukrycia, że traktuje poważnie mieszkańców.

W okolicy jest kilka wyjątków, czyli gmin, które opublikowały rejestry umów. Oczywiście odbyło się to z wielkimi oporami i biurokratyczną procedurą. W końcu po licznych bojach lokalni społecznicy doprowadzili do tego, że mieszkańcy gmin Lwówek i Nowy Tomyśl mają wgląd w każdą wydaną złotówkę. I o to chodzi, bo jak powiada art 33. ustawy o finansach publicznych – gospodarka środkami publicznymi jest jawna.

MSz

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.