Nowe obowiązki i ograniczenia dla mieszkańców powiatu

Nowe obowiązki i ograniczenia dla mieszkańców powiatu 1

Gminy powiatu grodziskiego należą do Związku Międzygminnego Selekt i w części dotyczącej postępowania z odpadami komunalnymi obowiązuje na ich terenie nowy, opracowany przez ten Związek regulamin. Regulamin ten unieważnia uchwały gmin w zakresie gospodarki odpadami. Nakłada on na właścicieliNowe obowiązki i ograniczenia dla mieszkańców powiatu 2 nieruchomości szereg obowiązków: właściciel nieruchomości jest zobowiązany do gromadzenia powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, do pozbycia się których jest zobowiązany, wyłącznie w przeznaczonych do tego celu urządzeniach oraz prowadzenia segregacji odpadów; właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy, z podmiotem uprawnionym, o odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości; ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w urządzenia (w szczególności odpowiednie pojemniki) służące do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych; jest obowiązany do wyznaczenia na terenie nieruchomości miejsca albo miejsc przeznaczonych dla urządzeń służących do gromadzenia odpadów komunalnych, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach;

Tego Związek zabrania:

wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego żużla, gorącego popiołu, gruzu budowlanego, szlamów oraz substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów przemysłowych, medycznych i weterynaryjnych oraz padłych zwierząt; wrzucania do pojemników lub worków na makulaturę odpadów takich, jak : opakowania z pozostałością (np. żywności, wapna, cementu), opakowania wielowarstwowe, kalka techniczna, prospekty, foliowane i lakierowane katalogi lub podobne wydawnictwa; wrzucania do pojemników lub worków na opakowania szklane bezbarwne szkła kolorowego oraz odpadów takich, jak : ceramika (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), lustra, szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe, szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości, a także innych odpadów o podobnych cechach lub właściwościach; wrzucania do pojemników lub worków na opakowania szklane kolorowe szkła bezbarwnego oraz odpadów takich, jak : ceramika (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), lustra, szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe, szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości, a także innych odpadów o podobnych cechach lub właściwościach; wrzucania do pojemników lub worków na opakowania z tworzyw sztucznych odpadów takich, jak : tworzywa sztuczne o charakterze odpadów medycznych lub weterynaryjnych, mokre folie, opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, opakowania po środkach ochrony roślin, a także innych odpadów o podobnych cechach lub właściwościach;spalania odpadów komunalnych w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki, na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejsca do tego nie przeznaczone;

“Zabrania się” jeszcze wielu innych rzeczy i nakłada szereg innych obowiązków. Rady Gmin w drodze uchwał obciążą mieszkańców podatkiem, który będą  oni płacić za dostarczanie posegregowanych śmieci niemieckiej firmie specjalizującej się w ich przetwarzaniu.

Cały regulamin do pobrania

Na ten temat: Nadchodzi śmieciowa rewolucja

0 0 głosuj
Ocena artykułu

Wybrane dla Ciebie

Opublikował: PGO24

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz? Prosimy o komentarz.x
()
x