Niedziela Palmowa w Woźnikach

W Niedzielę Palmową po południu w Ziemi Świętej, zgodnie z wielowiekową tradycją sięgającą IV wieku wyrusza trasą liczą około 8 kilometrów procesja z Betfage na Górze Oliwnej do Jerozolimy. Rozpoczyna się od odczytania Ewangelii o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy i poświęcenia przez patryjarchę Jerozolimy gałązek palmowych. Jadącego na osiołku odgrywającego Jezusa kapłana ubranego w szaty liturgicznych witają wiwatujące tłumy chrześcijan wszystkich wyzwań, pielgrzymi i turyści.

Podobna procesja na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy o godzinie 15.00 po raz 6 rozpoczęła się przed woźnickim klasztorem. Po powitaniu, mimo padającego deszczu licznie zebranych wiernych, poświęceniu gałązek palmowych i odczytaniu fragmentu Ewangelii opisującego tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy wyruszyła procesja w kierunku woźnickiego kościoła. Jadącego na osiołku o. Alojzego, poprzedzał orszak przebranych na sposób wschodni dzieci ze szkoły w Urbanowie i z Opalenicy, „oddział” rzymskich żołnierzy oraz odświętnie ubrana młodzież franciszkańska. Wśród śpiewu „Chrystus Królem, Chrystus wodzem, Chrystus władcą nam” przerywanymi okrzykami dzieci „Hosanna Synowi Dawidowemu, witaj Jezu, witaj Królu” przeszła wśród wiernych zgromadzonych na parkingu i placu kościelnym.

Procesję od strony scenicznej przygotowała p. Renata Knop z Opalenicy, przywiozła też gałązki prawdziwych palm i ubrała żołnierzy. Wypożyczonego przez p. Józefa Sadłochę z siedliska „Józefówka” w Sątopach osiołka do procesji przygotował p. Czesław Chojnacki, Józef Sapor z Granowa i Tobiasz Janecki z Woźnik. Dzięki p. Dariuszowi Matuszewskiemu z Grodziska na tegorocznej procesji pojawili się „rzymscy żołnierze”.

W tym dniu na wszystkich Mszach organista p. Kamil Sikorski z ubraną w odświętne stroje młodzieżą franciszkańską i z o. Alojzym uroczyście odśpiewali wzruszający opis Męki Pańskiej, czyli Pasję według św. Łukasza.

Mamy nadzieje, że w przyszłym roku woźnicki orszak na pamiątkę wjeżdżającego na osiołku do Jerozolimy Pana Jezusa będzie równie okazały, a wierni jak zawsze nie zawiodą.

o. Franciszek Chodkowski

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24