Nie przyklejaj do latarni

Na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski obowiązuje zakaz przyklejania na latarnie uliczne ogłoszeń, plakatów, afiszów oraz ulotek – informuje Urząd Miejski w Grodzisku.

Nie przestrzeganie powyższego zakazu jest naruszeniem art. 63 a § 1 kodeksu wykroczeń mówiącym, że kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nie przeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze grzywny.

W trosce o ład i porządek na terenie naszego miasta i gminy, zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców o zgłaszanie faktów naruszania powyższego artykułu bezpośrednio w Komendzie Powiatowej Policji pod numerem tel. 997 lub w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim tel. 61 4453024.Informujemy również, że dwa razy w miesiącu dokonywany jest przegląd stanu oświetlenia drogowego. W przypadku stwierdzenia oklejenia lampy, na podstawie art. 63 a § 1 kw, czyn ten zostanie zgłoszony na Komendzie Powiatowej Policji – ostrzega magistrat w specjalnym komunikacie.

Właściwym miejscem do prezentowania swoich treści są słupy ogłoszeniowe, których dzierżawą na terenie gminy Grodzisk Wlkp. zajmuje się Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. Umieszczanie plakatów i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych odbywa sie odpłatnie, wyłącznie przez pracowników Spółki. Umieszczanie nekrologów na wyznaczonej części słupów ogłoszeniowych jest bezpłatne.

Zlecenia w sprawie płatnych ogłoszeń przyjmowane są w dni robocze w godzinach: 700 – 1500. Plakatowanie odbywa się w poniedziałki i czwartki – możemy dowiedzieć się ze strony internetowej GPK. Załączniki: – Regulamin – Cennik – Wykaz słupów – Formaty ogłoszeń – Zlecenie – Zlecenie dla firm

Wszystkich, którzy chcieliby coś przekazać – zapraszamy do kontaktu z PGO24. Informacje o przedsięwzięciach społecznych i nie nastawionych na zysk z terenu powiatu grodziskiego publikujemy bezpłatnie.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24