Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Możesz sprawdzić swojego kontrahenta – Rejestr Należności Publicznoprawnych

Rejestr Należności Publicznoprawnych (RNP) to wykaz podmiotów, które zalegają zpłatnościami wobec państwa. Baza jest dostępna dla wszystkich zainteresowanychpo zalogowaniu w Portalu Podatkowym. Nowe rozwiązanie ma pomóc przedsiębiorcomw weryfikacji kontrahentów.

            Głównym celem funkcjonowania Rejestru jest gromadzenie i udostępnianie informacji na temat nierzetelnych podmiotów. Ma on ułatwić życie przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy będą mogli sprawdzić wypłacalność swoich potencjalnych kontrahentów – zmniejszy to ryzyko podejmowania współpracy z nierzetelnymi partnerami biznesowymi.

Przedmiotem wpisu do Rejestru są długi wynikające z nieopłaconych:

– podatków,

– ceł,

– mandatów skarbowych.

Dane zostaną ujawnione w Rejestrze, gdy łączna kwota zadłużenia (wraz z odsetkami za zwłokę) wyniesie co najmniej 5.000 zł.

Nie ma jednak ryzyka ujawnienia na liście dłużników bez wiedzy zainteresowanego. O planowanym wpisie do Rejestru dłużnik musi zostać poinformowany z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie ma on możliwość dobrowolnej zapłaty należności pieniężnej, wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości bądź wniesienia sprzeciwu.

Dane z RNP są udostępniane na Portalu Podatkowym (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl) po odpowiednim uwierzytelnieniu i potwierdzeniu tożsamości. Uwierzytelnienia można dokonać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Dane dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą może uzyskać każdy zalogowany, natomiast informacje dotyczące osób fizycznych (nieprowadzących działalności) są dostępne jedynie po przedstawieniu upoważnienia osoby, której dotyczy wpis.

źródło: Urząd Skarbowy w Grodzisku Wielkopolskim

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24