Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Moment uruchomienia kina oddala się w czasie

Małe kino społecznościowe w Grodzisku Wielkopolskim wg wstępnych założeń miało ruszyć 1 września, ale już wiadomo, że z przyczyn obiektywnych tak się nie stanie.

Zaplanowane w budżecie miejskim środki na realizację tego zadania, które otrzymało dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, okazały się zbyt skromne w obliczu realnych cen usług na rynku budowlanym.

Po tym, jak pierwszy przetarg pokazał, że realne koszty znacznie przekraczają zakładany budżet – postępowanie unieważniono i ogłoszono kolejne. W drugim postępowaniu przetargowym cena zaproponowana w najtańszej ofercie wyniosła 663.591,83 zł brutto. Na wykonanie zadania przeznaczono tym razem kwotę 290.000,00 zł brutto. Jak widać także w tym przypadku zaproponowana cena przekracza znacznie kwotę przeznaczoną na uruchomienie kina.

Powstaje pytanie: jaka jest akceptowalna kwota, którą jest w stanie wydać grodziski samorząd, aby zrealizować wizję kina społecznościowego? Dofinansowanie, które zapewniła sobie gmina, stanowi tutaj 85% wartości inwestycji, ale pod warunkiem, że nie będzie to więcej niż 150 tys. zł. Oznacza to, że już na chwilę obecną gmina musiałaby “dołożyć” z własnych środków ponad pół miliona złotych. Czy warto? Odpowiedź na to pytanie będzie wymagała zapewne stanowiska radnych, którzy decydują o wydatkach gminy.

Na razie na budynku wisi od kilku miesięcy informacja, że kino społecznościowe powstanie wkrótce, a prasowe doniesienia mówią, że będzie to raczej nie wcześniej niż 1 listopada.

Wybrane dla Ciebie