Radni miejscy podjęli 23 listopada 2021 r. uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Grodzisk Wielkopolski i nadania jej statutu.

W ciagu trzech miesięcy od wejścia w życie uchwały odbędą się pierwsze wybory jej składu. Sposób przeprowadzenia tych wyborów reguluje statut. Młodzieżowi radni będą wybierani po dwóch z ośmiu okręgów. Okręgi te odpowiadają sześciu szkołom podstawowym i dwóch średnim funkcjonującym na terenie gminy.

Czynne i bierne prawo wyborcze do Rady ma każdy mieszkaniec gminy Grodzisk Wielkopolski, który w dniu wyborów do Rady ukończył 13 rok życia i nie ukończył 21 roku życia. Wybory do Rady są równe, tajne i bezpośrednie.

Mam nadzieję, że będzie to grupa opiniotwórcza, której praca przyczyni się do poznania potrzeb młodzieży i skuteczniejszego działania na rzecz młodego pokolenia w naszej gminie.

-przekazał burmistrz Piotr Hojan

Zauważając i doceniając dotychczasowe zaangażowanie młodzieży w sprawy lokalne, a także chcąc rozwijać jej aktywność obywatelską , Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego w dniu 29 października 2021r złożył do Rady Miejskiej wniosek o powołanie młodzieżowej rady gminy. Powołanie takiej rady umożliwi młodym mieszkańcom gminy wypracowywanie wspólnych stanowisk w sprawach, w których ich głos doradczy może stanowić ważny element debaty publicznej. Młodzieżowa rada gminy służyć będzie organom gminy wsparciem konsultacyjnym, a także będzie podejmować inicjatywy ważne z punktu widzenia młodzieży mieszkającej w naszej Gminie.

-czytamy w uzasadnieniu do uchwały

Grodziskie Forum Lokalne

20 października 2021 roku odbyło się Grodziskie Forum Lokalne. Jego celem było m.in poznanie mocnych i słabych stron młodzieży z gminy Grodzisk Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu epidemii oraz izolacji od środowiska, poznanie zasobów i oferty gminy Grodzisk Wlkp. dla młodych ludzi, stworzenie bazy kontaktów pomiędzy osobami, instytucjami współpracującymi z młodzieżą, przygotowanie i opracowanie planu działań na rzecz młodzieży w gminie.

W spotkaniu, które miało charakter warsztatowy wzięli udział przedstawiciele samorządu szczebla gminnego i powiatowego, dyrektorzy szkół, nauczyciele, reprezentacji organizacji stowarzyszeń oraz goście – Paweł Walecki z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz dr Andrzej Zygadło z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Działania związane z diagnozą potrzeb młodych ludzi były krokiem w kierunku powołania Grodziskiej Rady Młodzieżowej. Podczas forum zaprezentowały się także dwie grupy młodzieży realizujące aktualnie projekty w ramach programu „Równać Szanse”. Organizatorem była Grodziska Biblioteka Publiczna a partnerami: Gmina Grodzisk Wielkopolski, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Program Równać Szanse.

Źródło: UM Grodzisk Wlkp.

0 0 głosów
Ocena artykułu


Telewizory do kupienia

"PGO24 Portal Grodziska i okolic - lokalny serwis informacyjny działający od 2010 w powiecie grodziskim (wielkopolskie).

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Odnieś się w tym miejscu
Pokaz wszystkie komentarze