Mieszkańcy chcą porządku na placach zabaw

Gmina otrzymuje liczne sygnały od mieszkańców dotyczące tego, co dzieje się na placach zabaw. Mieszkańcy interweniują w sprawach zaśmiecania, wandalizmu czy zakłócania ciszy nocnej.

Wszelkich tego typu zdarzenia należy zgłaszać policji – informuje Urząd Miejski na swojej stronie internetowej.

W specjalnym komunikacie czytamy:

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców, zwracamy się z apelem do osób przebywających na placach zabaw, o przestrzeganie obowiązujących tam Regulaminów. Z placów zabaw korzystać mogą wyłącznie dzieci do lat 15.

Razem zadbajmy o to, aby dzieci mogły bezpiecznie korzystać z Placów Zabaw na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski.

Wszelkie akty wandalizmu, zaśmiecania bądź zakłócania ciszy nocnej, należy zgłaszać na policję.
Poniżej prezentujemy zdjęcia nowych urządzeń zamontowanych na placach zabaw przy ul. Morelowej, Narciarskiej, 3 Maja i Kwiatowej.

Dla przypomnienia zamieszczony jest także wspomniany regulamin:

REGULAMIN z placów zabaw w granicach administracyjnych gminy Grodzisk Wielkopolski

1. Place zabaw to tereny służące zabawie i wypoczynkowi.

2. Elementy placu zabaw są przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

3. Dzieci do lat 7 na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych. które ponoszą za nie odpowiedzialność.

4. Na placu zabaw zabrania się:

1) niszczenia elementów urządzeń zabawowych, sportowych oraz wszelkich innych elementów małej architektury,

2) jazdy i parkowania pojazdów samochodowych z wyjątkiem pojazdów służb komunalnych,

3) palenia ognisk oraz używania otwartego ognia.

4) zaśmiecania terenu.

5) spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie nietrzeźwym,

6) palenia tytoniu.

7) wprowadzania zwierząt na teren placu zabaw,

8) wnoszenia i pozostawianie na terenie placu zabaw przedmiotów niebezpiecznych oraz takich przedmiotów, które uniemożliwiają korzystanie z urządzeń bądź stanowią przeszkodę dla innych korzystających z placu,

9) postępowania zagrażającego innym użytkownikom. w tym korzystania jednocześnie przez wielu użytkowników z tego samego urządzenia w tym samym czasie jeżeli urządzenie przeznaczone jest do korzystania przez pojedyncze osoby bądź w odpowiedniej kolejności,

10) prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam poza miejscem wyznaczonym przez Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim.

Urząd Miejski Grodzisk Wielkopolski tel. 61 44 53 000
Telefony Alarmowe: Pogotowie Ratunkowe 999 , Straż Pożarna 998 , Policja 997

Źródło: UM Grodzisk Wlkp.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *