Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

“Mieliśmy grupę ludzi, którzy pogodzili się ze swoim ciężkim losem(…)”

W latach 2008-2013 Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim realizował jeden z najwiekszych programów pod nazwą „Rozwój umiejętności szansą realizacji twojego planu życia”. Łącznie na jego realizację wydano 1.301.288,76 złotych przy udziale środków gminy na poziomie 152 583,28 zł.

W okresie realizacji programem objęto 201 osób. Odbyło się 45 różnych kursów i zajęć. Spośród 113 osób uczestniczących w projekcie do 2012 r. 68 osób nie zdecydowało się na dalsze uczestnictwo w programie. Spośród 40 bezrobotnych 12 osób znalazło pracę. 69 osób uczestniczyło w kursie prawa jazdy, a 21 z nich uzyskało prawo jazdy.

Składając sprawozdanie z badania realizacji programu przewodniczący komisji rewizyjnej – radny Grzegorz Pełko na ręce burmistrza złożył gratulacje i podziekowanie dla dyrekcji ośrodka.

“Bardzo dużo poświęcili czasu i zdrowia [pracownicy ośrodka], żeby zrealizować ten projekt. Tego się nie da opisać, tego się nie da ująć w tabele [efektów, które osiągnięto]. Przede wszystkim efekty społeczne. Duża grupa osób, która chciała skorzystać z tej formy pomocy skorzystała i mam informacje od dyrekcji OPS, że rzeczywiście udało się uaktywnić te osoby, przede wszystkim społecznie. Wiele z tych osób poprzez to, że uczestniczyło w tych kursach osiągnęło coś takiego, że chciało im się wstawać, chciało im się ubierać, chciało im się jakoś wyglądać, a naprawdę mieliśmy grupę ludzi, którzy pogodzili się ze swoim ciężkim losem i tym, że są wykluczeni. I chyba te właśnie niemierzalne efekty są najistotniejsze w realizacji takich programów. Super byłoby, gdybyśmy osiągnęli cel, żeby wszyscy ci bezrobotni (to był warunek przystąpienia do programu) znaleźli pracę, żeby wyprostowali swoje życiowe ścieżki, ale to, co opisują pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej jest największym sukcesem” – powiedział radny.

Proszę posłuchać wypowiedzi w odtwarzaczu pod zdjęciem.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24