Łańcuch poparcia dla nauczycielskich postulatów. Protest trwa.

            Przed budynkiem grodziskiego liceum odbył się wiec poparcia dla ciągle aktualnych postulatów nauczycieli. Dokładnie 8 kwietnia rozpoczął się największy po 1989 roku strajk nauczycieli.

Grodziski łańcuch to część ogólnopolskiej akcji, która będzie organizowana każdego ósmego dnia miesiąca w innym większym mieście.

Protest w dalszym ciągu nadal trwa, w formie „protestu włoskiego”. Nie ma takiej formy protestu w prawie, więc decyzję o przystąpieniu do takiego działania każdy nauczyciel musi podjąć indywidualnie, gdyż nie ma żadnej uchwały, wspólnego działania /związku – przyp. red./. Jest to o wiele trudniejsze niż masowe wystąpienie, gdyż polega na powstrzymywaniu się od działań, które są poza zakresem naszych obowiązków – powiedział do zebranych Janusz Miłek, szef powiatowych struktur ZNP.

            Związkowiec zapowiedział, że ZNP przygotowuje broszury informacyjne dotyczące zakresu obowiązków do którego nauczyciele są zobowiązani zgodnie z prawem. W tym celu należy przyjrzeć się statutom poszczególnych placówek oświatowych, gdyż w nich często zawarte są zakresy obowiązków nauczycielskich.

            Sebastian Skrzypczak, nauczyciel i samorządowiec powiedział do zebranych, że jego zdaniem strajk nauczycielski i propagandowe szczucie rodziców na nauczycieli, spowodowało powstanie w kraju nowej linii społecznego podziału, do którego przyczynili się obecnie rządzący.

            Objawia się to, chociażby w zadaniach domowych. Przeładowane reformą podstawy programowe wymuszają zwiększone obciążenie uczniów pracami domowymi. Skutkiem tego są rodzicielskie pretensje do pedagogów, co łatwo propagandowo przekuć w niechęć do całej grupy zawodowej – twierdzili w wypowiedziach zebrani.

Szkoła nie będzie już taka sama. Dosyć szargania naszej godności... – wezwał Janusz Miłek.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.