Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

W kwietniu w Grodzisku odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej

23 stycznia 2017 r. Komisarz Wyborczy w Lesznie wydał postanowienie stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego Pani Renaty Kubale w okręgu wyborczym nr 1 lista nr 20 KWW Henryka Szymańskiego, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

27 stycznia Wojewoda Wielkopolski wydał zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim jednego radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 1 obejmującym ulice: 11 listopada, 15 sierpnia, 15 lipca, 27 grudnia, Aleja 18-latków, Atletyczna, Grodziskich Kosynierów, Hokejowa, Kajakowa, Kusocińskiego, Łyżwiarska, Malinowskiego, Narciarska, Nowaczyka, Olimpijska, Piłkarska, Słowiańska, Spokojna, Sportowa, Tenisowa, Wioślarska, Zbożowa, Żeglarska.

Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 23 kwietnia 2017 r.

Załącznikiem do zarządzenia jest kalendarz wyborczy przedstawiony niżej:

Przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

31 stycznia Komisarz Wyborczy wydał komunikat w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych. Zawiadomienia, przyjmowane będą w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, Pl. Kościuszki 4, pokój nr 223 w poniedziałki od 8.00 – do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 – do 15.00 do dnia 13 lutego 2017 r. Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego można dostarczyć przez pełnomocnika wyborczego, upoważnioną osobę lub pocztą. W przypadku wysłania zawiadomienia przesyłką pocztową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego w Lesznie. Komisarz Wyborczy w Lesznie przyjmuje także od pełnomocników komitetów wyborczych zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej do dnia 22 lutego 2017 r.

3 lutego 2017 r. Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego wydał stosowne obwieszczenie.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24