Ksiądz Tadeusz Isakowicz- Zaleski w Grodzisku Wielkopolskim

Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem- Zaleskim, jakie w czwartkowy wieczór 11 lutego zorganizowali Miłośnicy Kresów w Centrum Kultury „RONDO”. Rolę gospodarza spotkania pełnił grodziski notariusz Marcin Paetz przebrany w mundur 15 pułku ułanów.

Ksiądz Isakowicz- Zaleski jest duchownym katolickim obrządku ormiańskiego i łacińskiego, a także publicystą i dawnym działaczem opozycyjnym. Urodził się w 1956 w Krakowie. Jego rodzicami byli językoznawca Jan Zaleski (1926-1981) i polska Ormianka, polonistka Teresa Zaleska, z domu Isakowicz (1932-2011). Duchowny był represjonowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Związany z opozycją antykomunistyczną, w 1988 brał udział jako kapelan robotników w strajku w Hucie im. Lenina. Ksiądz jest współzałożycielem i prezesem Fundacji im. Brata Alberta, która prowadzi 30 domów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Duszpasterz Ormian-katolików, autor kilkunastu książek i tomików wierszy. Od wielu lat zabiega także o ujawnienie całej prawdy o tragedii Polaków na Kresach Wschodnich.

Tematem grodziskiego spotkania były tragiczne mordy ludności polskiej na Wołyniu i Zachodniej Ukrainie dokonywane przez ukraińskich nacjonalistów podczas drugiej wojny światowej. Żywiołowy wykład i ożywioną dyskusję poprzedziła prelekcja filmu „Zapomni o Kresach” Nie zabrakło także odniesień do aktualnej sytuacji politycznej na Ukrainie i relacji między naszymi państwami. Prelegent podkreślał potrzebę wzajemnego pojednania opartą przede wszystkim na poszanowaniu prawdy historycznej. Podczas toczącej się dyskusji słuchacze zadawali także pytania związane z relacjami polskiego duchowieństwa z komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa, które ksiądz Isakowicz- Zaleski opisywał w swoich książkach i artykułach.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodziskiej

Wybrane dla Ciebie