Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Konsultacje społeczne w sprawie koncepcji przebiegu drogi

24 września 2019r. (wtorek) o godzinie 18:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wlkp., ul. Kolejowa 12, 62-065 Grodzisk Wielkopolski przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy Grodzisk Wielkopolski w sprawie koncepcji przebiegu drogi zbiorczej, w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Grodzisku Wlkp. Uchwały Nr V/46/2019 z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie projektowanej drogi zbiorczej – „Piaski I”.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie protokołowanego zebrania i mają na celu zapoznanie mieszkańców gminy z koncepcjami przebiegu ww. drogi oraz zebranie uwag i opinii w przedmiotowej sprawie.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Grodzisk Wielkopolski, którzy posiadają czynne prawo wyborcze.

Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 30 dni od dnia ich zakończenia.

2019-09-24

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24