Konsolidacja szpitali, czyli centralizacja problemów

Władze powiatów grodziskiego, wolsztyńskiego i nowotomyskiego dążą do połączenia szpitali, które prowadzą.

Na razie sprawa jest na etapie konsultacji i analiz. Konkrety mają pojawić się później. Wiadomo już, że jeśli powstanie regionalny szpital zbudowany na bazie trzech szpitali, to może liczyć na finansowanie z NFZ w wielkości odpowiadającej rozmiarowi prowadzonej działalności. Władze powiatów rozmawiały w tej sprawie z przedstawicielem wielkopolskiego oddziału NFZ.

Naturalnym pytaniem, które się nasuwa jest pytanie o celowość takiej operacji. Zintegrowanie trzech szpitali w jeden może mieć kilka pozytywnych aspektów.

Specjalizacja i podział kompetencji

Połączenie szpitali doprowadzi do sytuacji, w której mieszkańcy trzech powiatów będą mieć świadomość, do którego miasta się udać, aby skorzystać z potrzebnej usługi leczniczej. Kluczowa wydaje sprawna komunikacja i efektywny podział kompetencji.

Duży może więcej

Znamy trudną sytuacje szpitali w regionie. Wiemy, że każdy z nich ma straty liczone w milionach. Paradoksalnie, taka centralizacja problemów, wynikająca z połączenia może im pomóc. Teoretyczny upadek takiego regionalnego centrum, działającego na obszarze zamieszkałym przez ok 180 tys. ludzi, jest społecznie nie do przyjęcia. Gdyby tak się stało, opieki zdrowotnej pozbawieni zostaną ludzie na wielkim obszarze. W sytuacji obecnej, gdyby któryś ze szpitali został zlikwidowany, mogłyby paść głosy, że przecież w okolicy są jeszcze dwa inne. Problem polega na tym, że każdy z trzech samorządów powiatowych, o których mowa poczynił ogromny wysiłek finansowy, aby swoje szpitale zmodernizować. Dlatego żaden z nich nie może sobie pozwolić na takie ryzyko. Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem takie posunięcie wydaje się być racjonalne.

Patrząc na to z tej perspektywy można też się spodziewać, że centrum regionalne będzie mieć znacznie lepszą pozycję negocjacyjną, niezależnie od tego z kim przyjdzie mu negocjować.

Forma prawna działania

Z informacji uzyskanych od Starosty Grodziskiego Mariusza Zgaińskiego wiemy, że rozważana jest opcja scalenia trzech SP ZOZ-ów w jeden. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej to jedna z form podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcą. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej obecnie nie można tworzyć spzoz-ów. Można je jednak łączyć. I z tej możliwości prawdopodobnie zamierzają skorzystać samorządy.

Powiedzenie “w jedności siła” w przypadku takiej regionalnej korporacji medycznej może się sprawdzić.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Comments (1)