Press "Enter" to skip to content

Konkurs Poezji Śpiewanej

Konkurs Poezji Śpiewanej „Ocalić od zapomnienia” o Puchar Eugeniusza Kwiatkowskiego z okazji 20-lecia nadania imienia szkole.

Szanowni Absolwenci Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Seniorzy  powiatu grodziskiego.

Grudzień 2020r. jest dla dyrekcji szkoły oraz grona nauczycielskiego okazją do świętowania  20-tej rocznicy nadania imienia szkole. Wspominamy ten czas z nostalgią. Nasz patron Eugeniusz Kwiatkowski był wielkim Polakiem, wizjonerem i patriotą. Naśladując działania naszego patrona, w tym roku, dzięki inicjatywie pani dyrektor Anny Matysiak i przychylności Starostwa Powiatowego, nasza szkoła powiększyła swoje zasoby edukacyjne o nowy budynek na Nowym Świecie. 

Obecny czas jest dla nas pretekstem do wspomnień. Zgodnie z założeniami Konkursu Poezji Śpiewanej „Ocalić od zapomnienia”, pragniemy zaproponować Wam repertuar muzyczno – wokalny, który nawiązuje do czasów działalności naszego patrona Eugeniusza Kwiatkowskiego. 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w naszym konkursie. Czekamy na Wasze muzyczno – wokalne interpretacje piosenek oddające klimat lat 20/30- tych XX wieku lub utworów patriotycznych od 1980 do 2000r.

1.Organizator konkursu:

Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 2, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel.:   (0-61) 44 45 401

(0-61) 44 45 200

e-mail: [email protected]

Miejsce: online, nagrane utwory oraz  zgłoszenia należy przesłać na podany adres e-mailowy organizatorów.

Wymagania techniczne: plik w formacie „mp3”

Nazwa pliku: nazwisko imię.mp

Data: do 11 grudnia 2020 roku

2. Cele konkursu:

a) propagowanie kultury i muzyki polskich wykonawców,

b) kształtowanie postawy patriotycznej,

c) krzewienie miłości do polskiej tradycji kulturowej,

d) popularyzowanie piękna polskiego słowa,

e) zainteresowanie uczniów kulturą piosenki poetyckiej,

f) rozwijanie talentów estradowych,

g) kształtowanie postaw prospołecznych wynikających z szacunku

do kultury narodowej,

h) rozwijanie wrażliwości muzycznej, humanistycznej oraz kultury słowa.

3. Zadania organizatora:

I. Powołanie jury.

II. Przygotowanie i zatwierdzenie regulaminu oraz programu konkursu.

III. Nadzór nad realizacją zadań konkursu, zgodnie z postanowieniami jego Regulaminu i dokumentacją programową.

IV. Zapewnienie logistyki przedsięwzięcia poprzez dystrybucję materiałów informacyjnych, komunikację z uczestnikami, organizację finału i uroczystego zakończenia.

V. Współpraca ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim.

VI. Działania promocyjne upowszechniające konkurs.

4. Organizator ma prawo do:

I. Reprezentowania konkursu.

II. Nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi.

III. Promowania talentów artystycznych.

5. Organizator ma obowiązek:

Osobami odpowiedzialnymi za realizację zadania są koordynatorzy 

z ramienia organizatora, którymi są: pani Anna Majcherek i p. Grażyna Wiśniewska, od spraw technicznych: pani Krystyna Kosicka oraz pan Ryszard Nowak.

Do zadań koordynatorów należą:

– opracowanie harmonogramu konkursu,

– nawiązanie współpracy z partnerami zewnętrznymi,

– kontakt z uczestnikami, pomoc w rozwiązywaniu problemów,

– organizacja działań promocyjnych upowszechniających konkurs,

– współpraca z mediami, 

– monitorowanie przebiegu konkursu, 

– zapewnienie logistyki związanej z organizacją i przebiegiem konkursu,

– powołanie jury, 

– współpraca z mediami.

Obowiązkiem koordynatorów jest: 

– nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu,

– przekazanie informacji uczestnikom o wynikach konkursu,

– merytoryczna i organizacyjna opieka nad uczestnikami,

– zapewnianie akcji promocyjnej konkursu.

6.Uczestnicy konkursu: 

Uczestnicy konkursu są zobowiązani do:

– przestrzegania regulaminu i terminarzu konkursu,

– realizacji zgodnie z ich założeniami,

– informowanie Organizatora o ewentualnych zastrzeżeniach dotyczących organizacji i przebiegu konkursu,

– wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z organizacją i przebiegiem konkursu.

Uczestnicy  konkursu mają prawo do :

– uzyskania informacji o harmonogramie konkursu, tematyce, zasadach przeprowadzenia eliminacji,

– otrzymania pełnej informacji o uzyskanych wynikach.

7. Nagrody:

Organizator w miarę pozyskanych środków przewiduje nagrody dla uczestników.

Warunki uczestnictwa.

  1. Konkurs skierowany jest do Absolwentów Zespołu Szkół Technicznych z Grodziska Wlkp. oraz Seniorów powiatu grodziskiego.
  2. Uczestnicy przygotowują 1 utwór.
  • Występ nie powinien przekroczyć 5 minut.
  • Udział w konkursie zgłasza indywidualnie uczestnik konkursu do 11.12.2020r., wypełniając kartę uczestnika dostarczając ją na adres e-mail organizatora. 

5) Kryteria oceny:

a) dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowane do wieku

i możliwości wykonawczych uczestników,

b) umiejętności wokalne,

c) wartości kulturowe,

d) ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: dykcja, emisja głosu, aranżacja utworu, oddanie klimatu piosenki.

Kontakt z organizatorem:

Anna Majcherek tel. 609 775 716

lub Grażyna Wiśniewska tel. 601 924 515,

Termin zgłaszania: 11.12.2020r.

0 0 głosów
Ocena artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Odnieś się w tym miejscu
Pokaz wszystkie komentarze