Kolejny sukces w Szkole Podstawowej w Grąblewie

„Doświadczam Cię Matematyko!” to tytuł projektu, który będzie realizowany od września w Szkole Podstawowej w Grąblewie.

Nauczanie matematyki poprzez zabawę oraz odkrywanie zależności matematycznych poprzez doświadczanie to główne założenie zaplanowanych działań. Projekt został wyróżniony przez zarząd fundacji mBanku, a szkoła otrzymała na jego realizację dofinansowanie w wysokości 5000zł. Otrzymane środki finansowe umożliwią zakup atrakcyjnych pomocy naukowych, oprogramowania komputerowego do nauczania matematyki oraz zorganizowanie inspirujących zajęć – również terenowych. Partnerami, którzy wielokrotnie wspierali działania szkoły, i którzy tym razem również będą uczestniczyć w przemierzaniu dróg po bajkowym świecie matematyki, są: Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Grodzisk oraz Stowarzyszenie Bezpieczna Wieś Grąblewo. Chociaż “W matematyce nie ma drogi specjalnie dla królów” (Euklides) to autor projektu – nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej w Grąblewie – Danuta Bartkowiak zapewnia, że na uczestników czeka mnóstwo niespodzianek i wspaniałych przeżyć, które zaowocują zrozumieniem zasad panujących w świecie matematyki.

logo_mfmFundacja jest wyrazem społecznego zaangażowania mBanku. Powstała w 1994 roku jako Fundacja BRE Banku i jedna z pierwszych fundacji korporacyjnych w środowisku bankowym. Misją mFundacji jest wspieranie programów służących podnoszeniu poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania spójne z wizerunkiem i polityką mBanku.

Wybrane dla Ciebie