Jest program naprawczy szpitala. Będzie głosowanie.

SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim przygotował program naprawczy placówki.

Na najbliższej sesji Rady Powiatu, 29 października 2019 r., zostanie on przyjęty lub odrzucony przez radnych. Przyjęcie programu oznacza wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu SP ZOZ-u. Na etapie ich wdrażania “powinien być stworzony odpowiedni klimat, który powinien sprzyjać wdrażanym zmianom” – dowiadujemy się z opracowania.

Jakie zmiany czekają SP ZOZ w Grodzisku Wielkopolskim w związku z możliwym wdrożeniem programu?

Proponowane zmiany mają na celu z jednej strony zwiększenie przychodów, a z drugiej zmniejszenie kosztów. Efektem rosnących kosztów np. usług obcych i wynagrodzeń, przy niewspółmiernym wzroście finansowania z NFZ, które stanowi ok. 95 % przychodów szpitala, jest skumulowana strata w latach 2016-2018 w wysokości 5,84 mln zł.

Po stronie zwiększania przychodów program naprawczy zakłada w pierwszej kolejności realizację zapisanego w ustawie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB do 2024 r., dalej – wzrost stawki kapitacyjnej w ramach świadczenia usług w izbie przyjęć, wzrost liczby porodów o 72 w 2020 r., zwiększenie wpływów z usług komercyjnych (m.in. RTG) i wynajem niewykorzystanych pomieszczeń na działalność medyczną. Te działania mają zapewnić roczne zwiększenie przychodów o 1,34 mln zł.

Z drugiej strony program przewiduje też cięcia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, usług prawnych, archiwizacji (zakłada utworzenie własnego archiwum), kontraktów lekarskich (zmniejszenie kosztów o 2 %). Planowane oszczędności wynikające z tych działań szacowane są na 377 tys. zł.

Planowane efekty

Celem wdrożenia programu naprawczego jest zbliżenie się do zbilansowania wyniku finansowego na koniec przyszłego roku. Program nie zakłada, że grodziski SP ZOZ uzyska dodatni wynik finansowy, ale strata przestanie być liczona w milionach rocznie. Na koniec 2020 r. ma osiągnąć 631 tys. zł.

Wniosek końcowy – konsolidacja niezbędna, aby przetrwać

W świetle wymogów stawianych szpitalowi przez NFZ w związku z wykonywaniem umowy (kadrowych, organizacyjnych, prawnych), przy ograniczonych możliwościach zwiększania czy pozyskiwania środków pieniężnych dyrekcja szpitala widzi “wielkie zagrożenie w możliwości długoterminowego i trwałego zapewnienia zbilansowania kosztów działalności z przychodami w istniejącej formie prawnej. Jedyną szansą jest jak najszybsze podjęcie działań w kierunku konsolidacji szpitali w trzech sąsiadujących ze sobą powiatach, co pozwoli na ograniczenia kosztów, przy założonym braku obniżenia przychodów łączących się stron i daje prawo do przewidzenia możliwości zbilansowania kosztów i przychodów podmiotu leczniczego”

-dowiadujemy się z wniosków końcowych programu naprawczego

Czytaj także:

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.