Jedna całodobowa apteka w powiecie to za mało

12 stycznia 2016 r. opublikowano rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr XIII/75/2015 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Grodziskiego na rok 2016– ze względu na istotne naruszenie prawa.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia czytamy, że ustalenie rozkładu pracy aptek z powiatu grodziskiego w sposób określony w uchwale Rady Powiatu Grodziskiego uniemożliwia skorzystanie przez mieszkańców powiatu grodziskiego (poza mieszkańcami miasta Grodzisk Wielkopolski) w sposób najlepszy i najszybszy z pomocy świadczonej przez apteki, bowiem tylko jedna apteka na terenie całego powiatu grodziskiego miała być czynna całodobowo.

W tej sytuacji nie zapewnia się odpowiedniej dostępności do usług świadczonych w porze nocnej, święta i dni wolne dla mieszkańców całego Powiatu, a ponadto nie przewiduje, że mogą zaistnieć sytuacje nadzwyczajne, kiedy potrzebny będzie możliwie najszybszy dostęp do leków i usługi fachowego farmaceuty.

Ustalając rozkład pracy aptek ogólnodostępnych rada powiatu musi brać pod uwagę interesy mieszkańców różnych części powiatu. Organ nie powinien się więc ograniczać do wskazania apteki jedynie w głównym mieście powiatu.

czytamy w uzasadnieniu do  rozstrzygnięcia wojewody.

Co w tej sytuacji? Do końca marca obowiązuje harmonogram dyżurów aptek ustalony na rok poprzedni. Wiadomo, że w najbliższy wtorek ma się odbyć spotkanie z aptekarzami z powiatu. Nie wiadomo czy któraś z aptek zgodzi się na pełnienie całodobowego dyżuru. Powiat nie ma narzędzi prawnych do tego, żeby “przymusić” aptekę do podjęcia dyżurów. Wszystko zależy od dobrej woli aptekarzy.

Jesli chodzi o stronę prawną, to na chwilę obecną do biura Rady Powiatu Grodziskiego nie wpłynął jeszcze żaden projekt uchwały w tej sprawie.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarzy (4)

  1. Najlepiej spytać samych aptekarzy, dlaczego apteki nie są czynne całodobowo? Bo 99% leków sprzedawanych w nocy to prezerwatywy i pigułki “po”. hahahahaha

  2. Najlepiej spytać samych aptekarzy, dlaczego apteki nie są czynne całodobowo? Bo 99% leków sprzedawanych w nocy to prezerwatywy i pigułki “po”. hahahahaha