IV Pętla Krosowa Grodziskiego Klubu Biegacza

Zapraszamy na IV Pętlę Krosową Grodziskiego Klubu Biegacza do podgrodziskiego Zdroju.

Termin biegu: 17 lipca (niedziela) 2016 r.
Start: godzina 11.00
Biuro zawodów od godziny 10.00 w Wigwamie w Zdroju.
Zapisy na:
https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2429
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.

petla GKB

REGULAMIN

IV Pętla Krosowa Grodziskiego Klubu Biegacza

1. Cel imprezy:

sprawdzenie swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej w trudnym terenie,

integracja środowiska biegowego,

promocja terenów leśnych gminy Grodzisk Wielkopolski.

2. Organizator:

Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza, [email protected]

przy współudziale środków z dotacji z gminy Grodzisk Wielkopolski.

3. Termin i miejsce:

– Impreza odbędzie się 17 lipca 2016 roku (niedziela) w Zdroju k/Grodziska Wlkp.

– Start o godzinie 11:00

4. Dystans:

7 km – jedna pętla – (start od leśniczówki – ok 600 m od biura zawodów )

5. Trasa:

prowadzi drogami leśnymi, z licznymi podbiegami , trasa nie posiada atestu, oznaczona

będzie co 1km, na trasie biegu organizator zapewni jeden punkt z wodą.

6. Biuro zawodów:

Wigwam przy Strzelnicy Sortowej w Zdroju k/ Grodziska Wlkp.

– Godziny otwarcia biura: czynne w dniu biegu od 10:00 do 10:50

7. Zgłoszenia

– ustalony jest limit 140 biegaczy

zgłoszenia elektronicznie do 10 lipca na stronie:

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2429

w przypadku wolnych miejsc zgłoszenia w dniu biegu w godz. 10:00 do 10:50

8. Opłata startowa wynosi:

15 zł płatne do dnia 12 lipca 2016 roku (o terminie wpłaty decyduje data wpłynięcia

pieniędzy na konto),

mieszkańcom gminy Grodzisk Wlkp. oraz członkom Grodziskiego Klubu Biegacza

przysługuje niższa opłata startowa w wysokości 10 zł.

– Po 12.07.2016 r. – 25 zł płatne w biurze zawodów bez względu na klub i zamieszkanie.

Opłata nie podlega zwrotowi, możliwe jest jej przepisanie na innego uczestnika.

DANE DO PRZELEWU:

Stowarzyszenie Grodziski Klub Biegacza

ul. Żwirki i Wigury 2a

62-065 Grodzisk Wlkp.

58 2030 0045 1110 0000 0225 4990

tytułem: Pętla Krosowa – Imię i Nazwisko

9. Klasyfikacja i nagrody:

pomiar czasu prowadzony metodom kodów kreskowych (tak jak w poprzednich edycjach)

kategoria generalna kobiet i mężczyzn

puchary i dyplomy dla 3 pierwszych pań i 3 pierwszych panów,

kategoria JUNIOR wyróżnienia dla 3 pierwszych pań i panów w wieku 16-19 lat

osoba nagrodzona w kategorii open nie jest ponownie nagradzana w kategoriach

odlewany medale dla wszystkich uczestników,

organizator przewiduje możliwość wręczenia nagród rzeczowych i wprowadzenia

dodatkowych kategorii.

10. Uczestnictwo:

do startu w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i

podpiszą stosowne oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, osoby w

wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów z podpisem i nr PESEL.

Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym

każdy zawodnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Zgodę potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie weryfikacyjnej w biurze zawodów

11. Postanowienia końcowe:

po biegu posiłek regeneracyjny dla wszystkich

sklasyfikowani zostaną wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg,

organizator zapewnia depozyt,

organizator zapewnia toalety, lecz nie zapewnia kąpieli po biegu,

uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność,

pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów.

Szczegóły na stronie: https://www.facebook.com/Grodziski.Klub.Biegacza/

Źródło: Grodziski Klub Biegacza

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.