Informacja Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

Uwaga Rodzice/opiekunowie prawni dzieci nowo przyjętych do Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim na rok szkolny 2016/2017

Prosimy o odbiór w sekretariacie przedszkola umów o świadczenie usług regulujących pobyt dziecka od 01 września 2016 r. w przedszkolu. Wypełnione druki umów należy złożyć w sekretariacie przedszkola do 20.05.2016 r. do godziny 1530

Niedopełnienie powyższej formalności jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanego dziecku miejsca w przedszkolu.

Ponadto informujemy że, dnia 19.05.2016 r. od godziny 1600 do godziny 1700 w przedszkolu ul. Chopina zorganizowane zostaną “Drzwi Otwarte”, na które serdecznie zapraszamy dzieci wraz z Rodzicami.

Wybrane dla Ciebie