Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Informacja oświatowa powiatu

Zarząd Powiatu Grodziskiego przyjął informację o realizacji zadań oświatowych z roku 2017/2018.

Jest to opracowanie zawierające informacje na temat liczby uczniów w szkołach średnich, realizowanych kierunkach nauczania, zatrudnionym personelu, wysokości wynagrodzeń nauczycieli itp.

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat spadła o ponad 5 %. W roku 2017/2018 w szkołach tych uczyło się łącznie 1480 uczniów. Naukę w pierwszych klasach rozpoczęło 395 uczniów z powiatu grodziskiego i 54 uczniów spoza niego. Średnia ocen mieści się w przedziale od prawie czwórki w LO do 3,3 w ZSZ. Łącznie w szkołach prowadzonych przez powiat obsadzone są 142 etaty – 27 etatów w LO, 102 etaty w ZST i 13 w Poradni PP. Średnie wynagrodzenia brutto nauczycieli w powiecie wyniosły: stażysta 2671, kontraktowy: 3909, mianowany: 4376 i dyplomowany: 5551 zł. Dokument zawiera także informacje o działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznnej. Można go pobrać niżej.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24