II Gminny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy

W sobotę, 19 marca 2016 r. na terenie Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Lasów Państwowych w Porażynie odbył się organizowany przez Szkołę Podstawową w Grąblewie II Gminny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy pt. „Matematyka + Przyroda = Sukces”.

Konkurs miał niecodzienną oprawę dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym nauczycieli Danuty Bartkowiak i Marcina Piatczyca oraz pracowników Nadleśnictwa Grodzisk panów Macieja Cudaka i Tomasza Kałka, którzy rozumiejąc wielkie znaczenie rozwoju świadomości matematyczno – przyrodniczej dzieci i młodzieży, udostępnili teren i ufundowali cenne nagrody.

W konkursie wzięło udział 5 czteroosobowych zespołów ze szkół podstawowych z gminy Grodzisk Wlkp., które rywalizowały na dwóch obszarach: teoretycznym i praktycznym. Część teoretyczna polegająca na rozwiązaniu zadań matematyczno-przyrodniczych odbyła się w Dziupli, stanowiącej izbę edukacyjną Nadleśnictwa Grodzisk. Część praktyczna przeprowadzona została w terenie i jej głównym celem było ustalenie skali otrzymanej mapy.

Po podsumowaniu obu części rywalizacji zwycięzcą okazała się reprezentacja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ptaszkowie w składzie: Natalia Słodzinka, Jagna Jaśkowiak, Zuzanna Lusina oraz Cezary Dziedzic. Szkoła ta otrzymała ufundowaną przez Nadleśnictwo Grodzisk stację meteorologiczną, a wszyscy zawodnicy otrzymali indywidualne upominki oraz dyplomy nadające im tytuł „Człowieka sukcesu”.
Kolejne miejsce zajęły reprezentacje:
II Szkoła Podstawowa nr 1 w Grodzisku Wlkp. w składzie: Kacper Gasiecki, Zofia Glapa, Julia Szelejewska i Łukasz Bartkowiak;
III Szkoła Podstawowa w Grąblewie w składzie: Marcelina Woźniczak, Łucja Frąckowiak, Konrad Migdałek i Adam Bukowian;
IV Szkoła Podstawowa w Kąkolewie w składzie: Tomasz Nowak, Daniel Cieślakowski, Adam Czekała i Borys Łangowicz;
V Szkoła Podstawowa nr 4 w składzie: Amelia Koszuta, Piotr Migdałek, Nikodem Matuszewski i Kaja Palicka.
Wszyscy uczestnicy wykazali się ponadprzeciętną wiedzą matematyczno-przyrodniczą, a o zajęciu poszczególnych miejsc decydowały niewielkie różnice punktowe. Ze względu na wysoki poziom rywalizacji każdy z uczestników otrzymał nagrodę ufundowaną przez Szkołę Podstawową w Grąblewie i Nadleśnictwo Grodzisk.
Dodatkową atrakcją imprezy były przeprowadzone po zakończeniu głównych zadań konkursowych zawody w strzelaniu z łuku. W zasadzie dla wszystkich uczniów były to pierwsze tego typu zmagania. Wspaniała zabawa połączona z elementami rywalizacji zaowocowała również wyłonieniem i nagrodzeniem zwycięzców. Najlepszym strzelcem okazał się Borys Łangowicz ze Szkoły Podstawowej w Kąkolewie. Natomiast wyróżnienie zdobył Łukasz Bartkowiak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp.

Dekorację zwycięzców swoją obecnością uświetnił zastępca Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan, który także doceniając wagę edukacji matematyczno-przyrodniczej przywiózł z sobą wiele ciepłych słów dla uczniów i organizatorów oraz zestaw drobnych upominków.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grąblewie Barbara Kosztowna oraz organizatorzy konkursu pragną podziękować: panom Maciejowi Cudakowi i Tomaszowi Kałkowi z Nadleśnictwa Grodzisk, pani Magdalenie Adamczewskiej przedstawicielowi Stowarzyszenia „ Bezpieczna Wieś Grąblewo” oraz p. Sławomirowi Hamrol właścicielowi Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego „Mik-Mar”, bez których impreza nie miałaby tak świetnego charakteru i oprawy.

Podziękowania składane są również na ręce opiekunów drużyn za ich przygotowanie oraz udział w konkursie, w szczególności: pani Elżbiecie Nowickiej, p. Krystynie Flisiewicz, p. Alinie Hamrol, p. Romualdzie Kroma oraz p. Karolinie Hamrol.

Zdjęcia: Maciej Pawłowski

Wybrane dla Ciebie