I Ty możesz dać komuś bezpieczny dom…

“I Ty możesz dać komuś bezpieczny dom…” pod takim hasłem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. prowadzi kampanię promującą ideę rodzicielstwa zastępczego.

Rodzicielstwo zastępcze to otoczenie dziecka odrzuconego lub osieroconego miłością  i troską, to stworzenie dla niego szansy na godne i szczęśliwe dzieciństwo, to stabilny i bezpieczny dom, to pokazanie że dorosły może być dobry, to misja życiowa, to odpowiedzialna praca…

Dzieci, które nie mogą żyć ze swoimi biologicznymi rodzicami z powodu nadużycia, zaniedbania lub śmierci potrzebują „dobrego dorosłego”, który wesprze, pomoże, pokaże. Takimi osobami są rodzice zastępczy. Na terenie powiatu grodziskiego funkcjonują 52 rodziny zastępcze, w tym 1 zawodowa rodzina zastępcza i 2 rodzinne domy dziecka. Aktualnie 90 rodziców zastępczych zapewnia opiekę i wychowanie 94 dzieciom z terenu całej Polski. Tylko mała część z nich ma szansę powrócić do rodziców biologicznych, większość co najmniej do pełnoletności przebywać będzie w pieczy zastępczej. Stąd ciągła potrzeba tworzenia nowych rodzin zastępczych.

Osoby pragnące pełnić rolę rodzica zastępczego powinny spełniać określone wymagania, w tym posiadać odpowiednie predyspozycje i motywacje, jak również odbyć szkolenie dla kandydatów dopełnienia funkcji rodziny zastępczej organizowane przez tutejsze Centrum. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w PCPR Grodzisk Wlkp., ul. Żwirki Wigury 1 lub pod nr telefonu 533 205 470.

Rodziny zastępcze, zarówno spokrewnione, jak i zawodowe i niezawodowe mogą liczyć na pomoc i wsparcie instytucji działających na terenie powiatu, osób prywatnych, wolontariuszy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udziela specjalistycznego wsparcia, w tym pomocy psychologicznej, jak również świadczenia finansowego. Ponadto rodzice zastępczy, jak również ich wychowankowie mogą korzystać z oferty Stowarzyszenia Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Źródełko, do którego należą rodziny zastępcze, jak również osoby niezwiązane z rodzicielstwem zastępczym.

Czytelników ciekawych punktu widzenia samych rodziców zastępczych, poznania perspektywy wychowanków, zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu pieczy zastępczej zapraszamy do lektury artykułów, które będą ukazywać się cyklicznie w serwisie PGO24.

Fot. Denise Husted z Pixabay

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *