Press "Enter" to skip to content

Historia Klasztoru Franciszkanów w Woźnikach już w publikacji

Z wielką satysfakcją informujemy, że na grodziskim rynku wydawniczym ukazała się zapowiadana wcześniej  książka pt. „KLASZTOR I KOŚCIÓŁ FRANCISZKANÓW W WOŹNIKACH- DZIEJE, PRZEWODNIK, ROCZNIKI WOŹNICKIE” . Jest to już 14 publikacja w serii wydawniczej „Grodziska Biblioteczka Regionalisty”

-informuje Dariusz Matuszewski

Publikacja ukazała się w 40-tą rocznicę święceń  ojca dr. Alojzego Pańczaka, który  dedykuje ją także zasłużonym dla klasztoru ludziom:  ks. Hieronimowi Lewandowskiemu,  o. Zdzisławowi Regulskiemu, o. Błażejowi Sekuli i o. Sylwinowi Wojdanowiczowi, a także  mieszkańcom i całej społeczności  Woźnik. Współautorami książki są także: Zofia Kurzawa, Andrzej Chróst, Jacek Gawron i Dariusz Matuszewski.

            Ta kolejna  książka, poświęcona kościołowi i klasztorowi woźnickiemu oraz ludziom związanym z tym miejscem.   Została podzielona na trzy części: dzieje kościoła i klasztoru, przewodnik po woźnickich obiektach oraz kronikarski zapis wydarzeń poczyniony na podstawie badania źródeł.

            W pierwszej części Dzieje klasztoru Franciszkanów na wzgórzu Wyrwał w Woźnikach –  tytułowe dzieje opisane są w porządku chronologiczno- tematycznym. Analiza źródeł i dotychczasowa wiedza  pozwoliła odtworzyć fakty, wydarzenia i w nie jednym przypadku ukazać je w nowym świetle. Woźniki to nie tylko zabudowania, ale przede wszystkim ludzie z nimi związani: zakonnicy, fundatorzy, dobrodzieje, wierni, księża zarówno żyjący, jak i zmarli spoczywający w kryptach kościoła czy na przykościelnym cmentarzu. Narracja zaczyna się od czasów prehistorycznych, wydarzeń półlegendarnych, poprzez w miarę dobrze udokumentowany, pierwszy okres pobytu franciszkanów, a kończy się na roku 2019 , kiedy to o. Nikodem Smarz przestał pełnić obowiązki gwardiana. Informacje dotyczące lat późniejszych, przyszły historyk czy pasjonat, znajdzie w dobrze prowadzonej kronice klasztornej i ukazującym się do 2020 r. kwartalniku „Z Woźnickiego wzgórza”.

            Druga część Kościół i klasztor Franciszkanów w Woźnikach. Przewodnik przybliża czytelnikowi woźnickie obiekty, które stanowiąc materialne świadectwo czasu minionego, pozwalają prześledzić, w niczym otwartej księdze, historię tego miejsca i tworzących ją ludzi. Odnajdujemy tutaj, a szczególnie w kościele utrwalony zapis wiary  zwykłych ludzi jak i pokoleń dążących do doskonałości zakonników. Niekiedy, ku zdumieniu zwiedzającego, umieszczone w kościele, kamień czy inskrypcja opowiadają o ludzkich losach, niezwykłych, jak choćby badacza Australii, Pawła Edmunda Strzeleckiego, czy ojca znanego w okresie międzywojennym dramatopisarza Karola Huberta Rostworowskiego.

            Trzecia część Roczniki woźnickie w założeniu formą i stylem nawiązuje do dawnych kronik zakonnych, w których na bieżąco, każdego roku odnotowywano wydarzenia i wpisywano ważniejsze dokumenty. Były nimi, jak w Woźnikach, sprawy istotne: fundacja klasztoru, pożar, kasata klasztor czy przywrócenie w kościele kultu Bożego. Zapisane zostały świadectwa osób, które otrzymały tu szczególne łaski. Kronikarskie zapiski kończą się w 2019 roku.

            Publikacja, choć powstała w oparciu o źródła i fachowe opracowania, nie ma charakteru naukowego i dlatego nie zawiera odnoszących się do nich przypisów. Wszystkich zainteresowanych tematem autorzy odsyłają do zamieszczonej bogatej bibliografii. 

Dystrybucją i sprzedażą książki zajmie się Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Grätz” , współwydawca niniejszej publikacji. Książka będzie do nabycia w cenie 27 złotych.

0 0 głosów
Ocena artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Odnieś się w tym miejscu
Pokaz wszystkie komentarze