Press "Enter" to skip to content
Grota - rok 1994

Grota przy Szpitalu Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim

Powstanie Szpitala Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim nierozerwalnie związane jest z rodziną Mossych.

Pod koniec XIX wieku znany wydawca Rudolf Mosse postanowił wybudować w swoim rodzinnym mieście szpital, który miał nosić imię jego ojca Marcusa Mosse. Ten powszechnie szanowany lekarz przeszedł do historii również jako obrońca Grodziska w czasie wydarzeń Wielkopolskiej Wiosny Ludów 1848 roku.

Uroczystość otwarcia szpitala odbyła się 10 listopada 1891 roku, dokładnie w 26. rocznicę śmierci Marcusa Mosse. Szpital wybudowany został za kwotę 120 000 marek. Warto dodać, że budowniczym szpitala był polski przedsiębiorca Feliks Chocieszyński.

We właściwym budynku znajdowało się 13 pokoi dla chorych, sala operacyjna, pokój opatrunkowy, pomieszczenie do naświetlenia, 2 łazienki, 4 ubikacje, 5 pokoi dla personelu i służby. Przez wiele lat pracowały w nim ewangelickie Siostry Diakoniski. W 1919 roku do grodziskiego szpitala skierowano katolickie Siostry Elżbietanki, które już od roku 1893 sprawowały opiekę nad chorymi mieszkańcami naszego miasta w ich własnych mieszkaniach.

W listopadzie 1937 roku z inicjatywy Siostry Przełożonej Wacławy z Domu Zakonnego Sióstr Elżbietanek w Grodzisku wybudowano i poświęcono Grotę przyszpitalną pod wezwaniem Matki Boskiej z Lourdes. Uroczystość poświęcenia Groty zbiegła się z końcem Tygodnia Społecznego i Święta Chrystusa Króla w Grodzisku. Lokalny „Orędownik” z 6 listopada 1937 roku donosił:

„… Poświęcenie groty Matki Boskiej odbyło się po nieszporach. Przed pięknie udekorowaną Grotą, wystawioną z inicjatywy Matki Przełożonej Wacławy przez tutejsze obywatelstwo i przy współudziale Zarządy Miejskiego- przemówił podniośle burmistrz p. dr. Roman Mazurkiewicz, prosząc obecnego księdza dziekana Kruszkę o dokonanie aktu poświęcenia. Po wzniosłej przemowie księdza dziekana zebrana rzesza wiernych odśpiewała „Pod Twoją Obronę”, Chór Kościelny zaś pod batutą p. Stachowiaka wykonał poprawnie dwa utwory na zespół mieszany. Piękna grota zyskała nie tylko uznanie wśród naszego społeczeństwa, ale zdołała natchnąć dużo czcicieli Marii do zamanifestowania uczuć religijnych, czego dowodem są vota, zawieszone już w pierwszym dniu poświęcenia pod posągiem Najświętszej Matki…”.

W okresie okupacji hitlerowskiej władze niemieckie systematycznie usuwały z przestrzeni publicznej Grodziska wszelkie symbole religijne. Ich ofiarą padły wszystkie figury i większość krzyży. Nie oszczędzono także Groty przyszpitalnej, którą rozebrano.

Po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej do grodziskiego szpitala powróciły Siostry Elżbietanki, które od samego początku zabiegały o możliwość odbudowy Groty. W 1948 roku miejscowy przedsiębiorca Marian Burzyński z własnych środków odbudował Grotę, jako votum za przywrócone zdrowie.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku nastąpiła znacząca rozbudowa grodziskiego szpitala, która jednocześnie wymusiła rozbiórkę dotychczasowej Groty. Za zgodą władz kościelnych ustalono, że nowa Grota zostanie przesunięta w inne miejsce. Jej zaprojektowaniem zajął się ksiądz Marian Lewandowski, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Wykonanie projektu powierzono miejscowemu murarzowi Stanisławowi Kaczmarkowi.

W 1994 roku w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej odbyło się poświęcenie Groty przez księdza dziekana Henryka Nowaka w obecności księdza proboszcza Władysława Kaźmierczaka, miejscowych wikariuszy oraz grodziskich Sióstr Elżbietanek. Wśród wielu mieszkańców Grodziska przybyłych na uroczystość nie zabrakło także władz miasta oraz personelu medycznego.

Darek Matuszewski

Wszystkich zainteresowanych historią Grodziska Wielkopolskiego i okolic zapraszamy na nasze strony: https://www.facebook.com/TowarzystwoMilosnikowZiemiGrodziskiej/

0 0 głosów
Ocena artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Odnieś się w tym miejscu
Pokaz wszystkie komentarze