Krystyna Kurek drobiowe grodzisk

Grodziskie Liceum ofiarowane Najświętszemu Sercu Pana Jezusa- historia zapomniana

W tym roku grodziskie Liceum obchodzić będzie uroczyście swoje 90-lecie istnienia. W historii tej uczelni jest także piękne wydarzenie ofiarowania całej szkoły i społeczności szkolnej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Można jedynie ubolewać, że ten wyjątkowy akt, który poprzedził ofiarowanie całego miasta, jest dzisiaj jakoś dziwnie zapomniany.

W 1927 roku grodziska Rada Miejska rozwiązała dotychczasową Szkołę Wydziałową i jednocześnie powołała Gimnazjum Humanistyczne, które w czerwcu 1929 roku otrzymało prawa gimnazjum państwowego. Pierwszym dyrektorem szkoły został Włodzimierz Godziszewski. Swoją funkcje piastował przez kilkanaście miesięcy i już w 1928 roku zastąpił go tymczasowo ksiądz proboszcz Stefan Kruszka, do czasu wyboru nowego dyrektora. Kolejnym dyrektorem Gimnazjum został Henryk Kiełmiński, który pełnił tę funkcje w latach 1928-1931.

Wpływy księdza proboszcza Stefana Kruszki na grodziskie Gimnazjum były ogromne. To z jego inicjatywy rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na zakup figury Pana Jezusa, którą zamierzano umieścić w gmachu szkoły. 26 stycznia 1930 roku , dzięki ofiarności całej społeczności gimnazjalnej, została uroczyście poświęcona figura Najświętszego Serca Pana Jezusa, która stała się symbolem szkoły. Podczas uroczystości poświęcenia ksiądz prefekt Stefan Jaskólski powiedział:

Wspomnieć należy również o tych fundamentalnych cnotach jak: pracowitość, posłuszeństwo, czystość ducha, które winny zdobyć każde serce ucznia, a które swój początek mają w Najświętszym Sercu Jezusa”

Kolejnym krokiem miało być ofiarowanie całego Gimnazjum, młodzieży szkolnej i grona pedagogicznego pod opiekę Najświętszego Serca Pana Jezusa, o co bardzo zabiegał ksiądz Stefan Kruszka i ówczesny prefekt ksiądz Stanisław Poczta. Aktu zawierzenia dokonano uroczyście 19 czerwca 1936 roku. „Orędownik” zanotował:

Niechaj głośnym echem odbije się piękny czyn młodzieży naszej- niechaj rozbrzmiewa po całej Polsce i na cały świat okrzyk: Niech Żyje Chrystus Król- Królowa Polski- Ojczyzna”.

W czasie okupacji hitlerowskiej gimnazjum zostało zlikwidowane, a budynek szkoły pełnił różne funkcje wojskowe, w tym również koszarowe. Zniszczeniu uległo całe wyposażenie, choć wiele cennych przyborów szkolnych i zasobów bibliotecznych udało się jeszcze ukryć we wrześniu 1939 roku. Prawdopodobnie ukryto także figurę Pana Jezusa. Jej losy nie są znane, ale z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że jest to ta sama figura, która znajduje się obecnie w kościele farnym, przy jednym z bocznych ołtarzy. Po 1945 roku nie mogła już oficjalnie wrócić do Liceum, i prawdopodobnie została przechowana przez księdza Czesława Tuszyńskiego, który podobnie jak jego poprzednik ksiądz Stefan Kruszka był wielkim czcicielem Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszym mieście.

Dariusz Matuszewski

Na zdjęciach: Gmach grodziskiego liceum w latach 60-yuch XX wieku. Ksiądz prefekt Stanisław Poczta- inicjator ofiarowania grodziskiego Gimnazjum Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Figura przechowywana w grodziskiej farze.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24